Se încarcă...

Politica de confidențialitate

1.      Introducere

Scopul Politicii de confidențialitate este de a defini activitățile întreprinse de SAT sp.z o.o. cu privire la protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și la sfera și temeiurile legale ale prelucrării acestora, atunci când utilizați site-ul web.

Toate activitățile SAT sp.z o.o. sunt supuse prevederilor legii care se aplică protecției datelor cu caracter personal, în special prevederile Regulamentului și ale Legii.

Dacă aveți întrebări legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să contactați și responsabilul cu protecția datelor la [email protected]

2.      Definiții

Această Politică folosește termeni cu majuscule și are semnificația atribuită acestora în Regulamente, Regulamentul programului de loialitate S'portofino '' S'portofino Club 'sau sunt definite mai jos:

2.1. Administrator de date cu caracter personal - persoană fizică sau juridică, autoritate publică, unitate sau altă entitate care, independent sau împreună cu alții, determină scopurile și metodele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în această Politică de confidențialitate, Administratorul datelor cu caracter personal este SAT sp.z o.o. cu sediul în Poznań (60-277) str. Grochowska 27, înscrisă în Registrul Antreprenorilor al Registrului Curții Naționale sub numărul KRS 0000633957, NIP 7792446406, REGON 365284658, denumit în continuare ADO.

2.2. Date personale - înseamnă informații despre o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special pe baza unui identificator, cum ar fi numele și prenumele, numărul de identificare, datele de localizare, identificatorul de internet sau unul sau mai mulți factori fizici, fiziologici, genetici, psihici specifici , identitatea economică, culturală sau socială a unei persoane fizice;

2.3. Messenger - mesager internet folosit pentru comunicare;

2.4. Politica de confidențialitate - acest document care specifică activitățile întreprinse de SAT sp.z o.o. legate de protecția datelor cu caracter personal și de domeniul de aplicare și temeiul juridic al prelucrării acestora;

2.5. Regulamentul - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/ CE (regulament general privind protecția datelor);

2.6. Act - Legea din 10 mai 2018 privind protecția datelor cu caracter personal;

3.      Categoria de date cu caracter personal - domeniul de aplicare al datelor

Site-ul web prelucrează următoarele tipuri de date cu caracter personal pentru categorii individuale de persoane vizate:

 1. Utilizatori potențiali (adresa IP a computerului, informațiile conținute în cookie-uri, alte date furnizate voluntar în Messenger),
 2. Utilizatori (nume, prenume, adresă de livrare, e-mail, număr de telefon, companie, adresa sediului social, număr de identificare fiscală, număr de cont bancar, adresa IP computer, informații conținute în cookie-uri),
 3. Participanți, adică persoane care au înregistrat un Cont de Participant (nume, prenume, adresă de livrare, adresă de domiciliu, e-mail, număr de telefon, companie, număr de identificare fiscală, număr de cont bancar, adresa IP a computerului, informații conținute în cookie-uri, sex, dată de naștere),
 4. persoanele care contactează Administratorul (nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon),

denumite în continuare „Date cu caracter personal”.

4.      Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

4.1. Datele personale ale Utilizatorilor Potențiali sunt prelucrate de către Administrator:

 1. în baza articolului. 6 sec. 1 lit. a GDPR, în cazul în care prelucrarea are loc pe baza consimțământului exprimat la acceptarea configurației cookie-ului de obicei în timpul primei vizite pe site, un astfel de consimțământ este voluntar și poate fi retras în orice moment, iar retragerea acestuia nu afectează legalitatea prelucrării care a fost efectuat înainte de retragerea acesteia, pentru a adapta conținutul afișat la preferințele dumneavoastră și pentru a îmbunătăți calitatea cumpărăturilor online.
 2. în baza articolului. 6 sec. 1 lit. b GDPR, în cazul în care prelucrarea este necesară pentru executarea contractului, în scopul comunicării folosind comunicatorul Messenger;
 3. n baza articolului. 6 sec. 1 lit. f GDPR, unde prelucrarea este necesară în scopul interesului legitim urmărit de Administrator, constând în protecția drepturilor SAT sp. z o.o. și Potențialul Utilizator, precum și pentru a dezvolta și optimiza serviciul, inclusiv rezolvarea problemelor tehnice și furnizarea de funcții relevante.

4.2. Datele personale ale Utilizatorului sunt prelucrate în aceleași scopuri ca și datele personale ale Potențialului Utilizator și, în plus:

 1. în baza articolului. 6 sec. 1 lit. b GDPR, în cazul în care prelucrarea este necesară pentru executarea contractului, în vederea prestării de servicii a contractelor de vânzare încheiate, executarea operațională a comenzilor, expedierea sau livrarea mărfurilor comandate, gestionarea retururilor și reclamațiilor și implementarea obligațiilor rezultate din garanțiile și asigurările oferite,
 2. în baza articolului. 6 sec. 1 lit. f GDPR, unde prelucrarea este necesară în scopul interesului legitim urmărit de Administrator, constând în protecția drepturilor SAT sp. z o.o., în vederea gestionării creanțelor.

4.3. Datele personale ale Participantului sunt prelucrate în aceleași scopuri ca și datele personale ale Utilizatorului și, în plus:

a) în baza articolului. 6 sec. 1 lit. a GDPR, în cazul în care prelucrarea are loc pe baza consimțământului dat la acceptarea configurației cookie, un astfel de consimțământ este voluntar și poate fi retras în orice moment, iar retragerea sa nu afectează legalitatea prelucrării care a fost efectuată înainte de retragerea acestuia. , pentru a:

 • crearea de reclame personalizate,
 • ajustarea reclamelor afișate în funcție de profil,
 • ajustarea conținutului de marketing primit în funcție de profil (newsletter);

b) în baza articolului. 6 sec. 1 lit. b GDPR, în cazul în care prelucrarea este necesară pentru executarea contractului, pentru a:

 • înregistrarea unui Cont de Participant și asigurarea funcționării profilului acestuia,
 • emiterea, implementarea și livrarea de carduri cadou și cupoane de reducere,
 • gestionarea campaniilor si concursurilor promoționale;

c) în baza articolului. 6 sec. 1 lit. f GDPR, în cazul în care prelucrarea este necesară în scopul interesului legitim urmărit de către Administrator, constând în asigurarea securității serviciilor furnizate, pentru comunicarea nepublicitară cu Participanții pe probleme tehnice legate de securitate (de exemplu, avertismente de fraudă, blocare cont, informații despre serviciu).

4.4. Datele personale ale persoanelor care contactează Administratorul vor fi prelucrate în scopul de a oferi acestor persoane răspunsuri la întrebările adresate, în temeiul art. 6 sec. 1 lit. f GDPR, în cazul în care prelucrarea este necesară în scopul interesului legitim urmărit de către Administrator, constând în răspunsul la întrebări și apărarea împotriva oricăror pretenții. De asemenea, datele personale vor fi prelucrate în legătură cu monitorizarea conversațiilor pentru a asigura un serviciu clienți de înaltă calitate. Datele vor fi prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR), pe care îl exprimați atunci când contactați Administratorul (consimțământul final), precum și în temeiul art. 6 sec. 1 lit. f GDPR - prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de administrator, iar acest scop este de a oferi servicii clienților de înaltă calitate și apărare împotriva eventualelor revendicări.

5.      Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor și Participanților vor fi prelucrate de către Website pe perioada necesară executării contractului de furnizare a serviciilor Programului de Loialitate sau a unui contract de vânzare, mărită cu perioada de limitare a oricăror revendicări sau, dacă este cerut de lege, pentru perioada prevăzută de legea aplicabilă. Datele cu caracter personal prelucrate în legătură cu monitorizarea apelurilor vor fi prelucrate pe o perioadă de până la trei luni de la data înregistrării, cu excepția cazului în care înregistrarea constituie o dovadă în cadrul procedurilor judiciare.

La determinarea perioadei de prelucrare a datelor se vor respecta prevederile cuprinse in:

 • Legea din 29 august 1997 Ordonanța fiscală;
 • Legea din 23 aprilie 1964 Cod civil;
 • Legea din 26 iunie 1974, Codul Muncii.

6.      Destinatari (transferul datelor cu caracter personal către țări din afara Spațiului Economic European)

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor și Participanților pot fi încredințate de către Website unor terți care participă la procesul de executare a contractului de servicii, inclusiv implementarea Programului de loialitate sau care participă la procesul de implementare a contractului de vânzare, în scopul realizării acestora, implementare, de exemplu Poczta Polska, transportatori, companii de logistică, companii care deservesc tranzacții de plată, entități care furnizează servicii de marketing, care furnizează servicii de colocare a serverelor, autorități publice, în măsura în care este reglementat de lege.

În plus, pentru a deservi în mod eficient site-ul web și pentru a analiza Datele cu caracter personal prelucrate acolo, Datele cu caracter personal ale unui Utilizator potențial, Utilizator, Participant și ale persoanelor care contactează Administratorul conținute în cookie-uri pot fi transferate în afara Spațiului Economic European, printre altele. către Google LLC în conformitate cu art. 46 GDPR.

Detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către Google sunt disponibile la https://safety.google/privacy/privacy-controls/.

7.      Drepturile tale de utilizator

În conformitate cu Regulamentul, persoana care contactează Administratorul și fiecare Potențial Participant, Participant și Utilizator au dreptul la regulile descrise mai jos.

7.1. Dreptul de acces la Datele cu caracter personal, adică de a obține confirmarea dacă SAT sp.z o.o. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și informații despre detaliile acestei prelucrări, inclusiv, în special, scopurile și temeiurile legale ale prelucrării, domeniul de aplicare al datelor deținute, entitățile cărora le sunt dezvăluite datele dumneavoastră și data planificată a ștergerii datelor. În plus, aveți dreptul de a obține de la SAT sp.z o.o. o copie a datelor dvs. personale.

7.2. Dreptul de a rectifica Datele cu caracter personal, adică de a solicita PDC să corecteze imediat Datele cu caracter personal care sunt incorecte și complet incomplete.

7.3. Dreptul de a șterge Datele cu caracter personal („Dreptul de a fi uitat”), adică de a solicita PDC să șteargă imediat Datele cu caracter personal atunci când

 • nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod de către SAT sp. z o.o .;
 • vă retrageți consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau vă opuneți procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal și nu există un alt temei legal pentru prelucrare;
 • Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate ilegal.

7.4. Dreptul de a limita prelucrarea Datelor cu caracter personal, care vă oferă opțiunea de a limita prelucrarea atunci când:

 • puneți la îndoială corectitudinea Datelor dvs. personale - pentru o perioadă care permite PDA să verifice corectitudinea acestora;
 • Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate ilegal, dar vă opuneți ștergerii acestora;
 • SAT sp. Z o.o. nu mai are nevoie de Datele dumneavoastră cu caracter personal, dar este posibil să aveți nevoie de ele pentru a stabili, afirma sau apăra pretenții;
 • vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal - până când se stabilește dacă motivele legitime din partea ADO prevalează asupra motivelor de obiecție.

7.5. Dreptul de a transfera Date personale, adică de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, atunci când prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră și când prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

7.6. Dreptul de a se opune prelucrării Datelor personale din motive legate de situația sa particulară - la prelucrarea datelor sale personale în baza art. 6 sec. 1 lit. e) sau f), inclusiv crearea de profiluri pe baza acestor prevederi. Dreptul de a se opune prelucrării poate fi exercitat și în cazul în care Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, atunci persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc în scopul unui astfel de marketing, inclusiv crearea de profiluri, în măsura în care prelucrarea este legată de un astfel de marketing direct.

7.7. Dreptul de a vă retrage consimțământul , pe care îl puteți folosi în orice moment dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră, care, totuși, nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acesteia.

7.8. Dreptul la intervenția umană, de a vă exprima propria poziție și de a contesta decizia luată automat, pe care o puteți exercita oricând, dacă vi s-a luat automat o decizie care produce efecte juridice sau vă afectează semnificativ în mod similar.

7.9. Dreptul de a depune o plângere, în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, la organul de supraveghere, care este președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (adresa: Președinte al Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, str. Stawki 2, 00-193 Varşovia).

8.      Măsuri tehnice și organizatorice

8.1. Administratorul folosește măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal care sunt prelucrate, în special, protejează datele împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii neautorizate sau accesului neautorizat la datele cu caracter personal trimise, stocate sau prelucrate în alt mod, inclusiv:

 • utilizează documentația internă privind protecția datelor cu caracter personal,
 • oferă angajaților instruire în domeniul protecției datelor cu caracter personal,
 • aplică contracte scrise pentru încredințarea prelucrării datelor cu caracter personal cu entități externe care prelucrează Datele cu caracter personal,
 • efectuează periodic audituri și teste ale eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a asigura securitatea prelucrării datelor cu caracter personal.

8.2. În plus, Datele Personale sunt transferate în siguranță, folosind criptare. Acest lucru este valabil pentru procesul de comandă și pentru autentificarea clientului. Folosim sistemul de codare SSL (SecureSocketLayer).

9.      Cookie-uri

9.1. Site-ul web colectează automat informații precum în cookie-uri.

9.2. Fișierele cookie (așa-numitele „cookie-uri”) sunt date IT, în special fișiere text, care sunt stocate pe dispozitivul final al Utilizatorului potențial, Utilizatorului sau Participantului și sunt destinate utilizării site-ului web al Serviciului. Cookie-urile conțin de obicei numele site-ului web de la care provin, timpul de stocare pe dispozitivul final și un număr unic.

9.3. Cookie-urile sunt folosite în următoarele scopuri:

 1. ajustarea conținutului site-ului web la preferințele potențialului utilizator, utilizator sau participant și optimizarea utilizării site-urilor web; în special, aceste fișiere permit recunoașterea dispozitivului unui Utilizator potențial, Utilizator sau Participant și afișarea corectă a site-ului web, adaptat nevoilor sale individuale;
 2. crearea de statistici care ajută la înțelegerea modului în care un Potențial Utilizator, Utilizator sau Participant utilizează site-urile web, ceea ce permite îmbunătățirea structurii și conținutului acestora;
 3. menținând sesiunea Participantului (după autentificare), acesta nu trebuie să reintroducă autentificarea și parola pe fiecare sub pagină a Site-ului.

9.4. Site-ul web utilizează două tipuri de bază de cookie-uri:

 1. „Sesiune” (sessioncookies) - acestea sunt fișiere temporare care sunt stocate pe dispozitivul final al Potențialului Utilizator, Utilizator sau Participant până la deconectare, părăsirea site-ului sau oprirea software-ului (browser-ul web);
 2. Cookie-uri „persistente” – cookie-urile sunt stocate pe dispozitivul final al Potențialului Utilizator, Utilizator sau Membru pe durata specificată în parametrii fișierului cookie sau până când sunt șterse de către Utilizator sau Participant.

9.5. Cookie-urile utilizate pe site-ul web pot fi, de asemenea, împărțite în:

 1. funcțional și personalizare - datorită acestor fișiere se rețin modul de utilizare a Site-ului și preferințele de produs; fișierele permit utilizarea site-ului într-o manieră cat mai apropiată de Potențialul Utilizator, Utilizator sau Participant, in temeiul art. 6 sec. 1 lit. a GDPR, în care prelucrarea are loc pe baza consimțământului exprimat, care este voluntar și poate fi retras în orice moment, iar retragerea sa nu afectează legalitatea prelucrării care a fost efectuată înainte de retragerea acesteia;
 2. analitice - cookie-uri care ajută PDC să înțeleagă modul în care Utilizatorul potențial, Utilizatorul sau Participantul utilizează Site-ul, ce conținut și produse sunt deosebit de interesante și ce le îngreunează, în temeiul art. 6 sec. 1 lit. a GDPR, în care prelucrarea are loc pe baza consimțământului exprimat, care este voluntar și poate fi retras în orice moment, iar retragerea sa nu afectează legalitatea prelucrării care a fost efectuată înainte de retragerea acesteia;
 3. marketing - datorită acestor fișiere este posibilă vizarea reclamelor adaptate preferințelor Potențialului Utilizator, Utilizator sau Participant pe site-uri și aplicații ale altor entități decât SAT sp.z o.o., în temeiul art. 6 sec. 1 lit. a GDPR, în care prelucrarea are loc pe baza consimțământului exprimat, care este voluntar și poate fi retras în orice moment, iar retragerea sa nu afectează legalitatea prelucrării care a fost efectuată înainte de retragerea acesteia;
 4. necesare - cookie-uri care sunt necesare pentru buna funcționare a site-ului web; blocarea acestora în browser poate avea ca rezultat funcționarea incorectă a site-ului, în temeiul art. 6 sec. 1 lit. f GDPR, unde prelucrarea este necesară în scopul interesului legitim urmărit de Administrator, constând în protecția drepturilor SAT sp. z o.o. si Potențialul Utilizator, pentru a asigura securitatea serviciilor furnizate.

9.6. În plus, cookie-urile sunt împărțite în funcție de originea lor, adică de administratorul site-ului web care le gestionează:

 1. cookie-uri proprii (first party cookies) - cookie-uri plasate pe site-uri direct de SAT sp. z o.o.,
 2. cookie-uri terță parte - cookie-uri plasate pe site-uri web de alte entități decât SAT sp. z o.o.

9.7. În multe cazuri, software-ul utilizat pentru navigarea pe site-uri web (browser web) permite în mod implicit stocarea cookie-urilor pe dispozitivul final al Potențialului Utilizator, Utilizator sau Participant. Utilizatorii potențialii, utilizatorii și participanții pot schimba setările cookie-urilor în orice moment. Aceste setări pot fi modificate în special astfel încât să blocheze gestionarea automată a cookie-urilor în setările browser ului web sau să informeze despre fiecare postare a acestora pe dispozitivul unui Potențial Utilizator, Utilizator sau Participant. Informații detaliate despre posibilitățile și metodele de manipulare a cookie-urilor sunt disponibile în setările software-ului (browser-ului web).

9.8. Operatorul site-ului web informează că restricționarea utilizării cookie-urilor poate afecta unele dintre funcționalitățile disponibile pe site.

10.   Profilare

10.1. SAT sp. z o.o. instrumentele de procesare automată sunt utilizate pentru a prelucra datele personale ale unui Potențial Utilizator, Utilizator sau Participant. Prin intermediul instrumentelor de profilare a datelor cu caracter personal, SAT sp. z o.o. este capabil să evalueze factorii personali legați de un anumit Utilizator, Utilizator sau Participant potențial și, în special, să analizeze sau să prognozeze aspecte legate, printre altele, de: preferințe personale, interese sau comportament.

10.2. Scopul profilării este de a oferi utilizatorilor potențiali individuali, utilizatorilor sau participanților oferte și conținut personalizat și adaptat pe toate canalele, inclusiv prin e-mail marketing, conținut dinamic de site, rețele de publicitate sau vânzări directe.

10.3. Profilarea datelor personale ale unui Potențial Utilizator, Utilizator sau Participant de către SAT sp. z o.o. Are loc pe baza consimțământului expres al acestora.

10.4. Fiecare Potențial Utilizator, Utilizator sau Participant, în conformitate cu art. 22 din Regulament, are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale personale constând în profilare.

Se încarcă chat-ul