Se încarcă...

Termenii și Condițiile Programului de Fidelitate S’portofino "S’portofino Club"

 

Aceşti Termeni și Condiții stabilesc principiile de participare la programul de fidelitate S’portofino Club organizat de SAT sp. z o.o. cu sediul social la Poznań pe str. Grochowska 27, înscrisă în Registrul Întreprinzătorilor de pe lângă Registrului Naţional Judiciar ţinut de către Judecătoria Districtuală din Poznań – Nowe Miasto și Wilda din Poznan, al VIII Departament Comercial al Registrului Naţional Judiciar, cu numărul de înregistrare KRS 0000633957, REGON 365284658, Cod de Identificare Fiscală (NIP) 7792446406.

 

1. DEFINIȚII

1) Zilele de lucru

zilele săptămânii de luni până vineri, cu excepţia sărbătorilor legale;

2) Formular

cererea de înscriere în Programul de Fidelitate conform modelului stabilit de Organizator (Anexa nr. 1), care după completarea acestuia, iar în cazul Înregistrării în Magazinul staționar, de asemenea, după semnarea de către Participant, în conformitate cu Termenii și Condiţiile Programului de Fidelitate, constituie o cerere de admitere în Programul de Fidelitate;

3) Consumator

persoană fizică în sensul art. 221 din Codul civil care intră într-un raport juridic cu antreprenorul care nu are legătură directă cu activitatea sa economică sau profesională;

4) Contul de Participant

un cont creat în sistemul informatic al Magazinului, care conține datele Participantului furnizate în conformitate cu Termenii și Condițiile privind Programul de Fidelitate, utilizate pentru procesarea comenzilor și pentru a permite utilizarea Programului de Fidelitate;

5) Organizator

organizator al Programului de Fidelitate, adică SAT sp. z o.o. cu sediul social în Poznan str. Grochowska 27, înscrisă în Registrul Întreprinzătorilor de pe lângă Registrului Național Judiciar ținut de către Judecătoria Districtuală din Poznań – Nowe Miasto și Wilda din Poznan, al VIII Departament Comercial al Registrului Naţional Judiciar, cu numărul de înregistrare KRS 0000633957, Cod de Identificare Fiscală (NIP): 7792446406, REGON: 365284658;

6) Program de Fidelitate

contract pentru furnizarea de servicii de către Organizatorul programului de fidelitate S’portofino Club, încheiat prin:

a) completarea și semnarea formularului de înregistrare de către Participant la efectuarea de cumpărături unice pentru orice sumă în Magazinul staţionar sau

b) completarea de către participant a formularului de înregistrare disponibil online în Magazin,

în continuare ca „Înregistrare”;

7) Termeni și condiţii

termenii și condiţiile stabilesc principiile și condițiile de utilizare a Magazinului, împreună cu toate anexele și referinţele care se referă explicit la acesta;

8) Termenii și Condiţiile Programului de Fidelitate

aceşti termeni și condiţii care definesc principiile, sfera de aplicare și condiţiile de organizare și participare la Programul de Fidelitate, sunt disponibili la adresa www.sportofino.com;

9) Regulament

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la procesarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulament general privind protecția datelor);

10) Magazine staționare

puncte de vânzare cu amănuntul ale Organizatorului care sunt marcate cu brandul S'portofino, a căror listă actuală se află pe site-ul web www.sportofino.com;

11) Pangină web

pagina web este www.sportofino.com;

12) Magazin

magazin online administrat de Organizator la adresa www.sportofino.com; Adresa de corespondență a magazinului:

E-Sklep S’portofino

Grochowska 27

60-277 Poznań

Tel: +40 373 807 572

e-mail: [email protected]

13) Mărfuri

astfel de mărfuri, a căror achiziţie, în conformitate cu Termenii și Condiţiile Programului de Fidelitate, are ca rezultat atribuirea unei tranzacţii de cumpărare în Contul Participantului;

14) Participant

o persoană fizică cu vârsta peste 18 ani, precum și o persoană juridică și o unitate organizatorică fără personalitate juridică, având capacitate juridică și capacitatea de a acţiona, care a încheiat un contract cu Organizatorul pentru furnizarea de servicii în cadrul Programului de Fidelitate, având un Cont de Participant;

2. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Participant la Programul de Fidelitate poate fi o persoană fizică adultă cu capacitate juridică deplină.

2.2. Angajații Organizatorului și membrii apropiați ai familiilor angajaților Organizatorului (adică descendenți, ascendenți, frați, persoane adoptate) nu pot fi participanți la Programul de Fidelitate.

2.3. Înainte de a se alătura Programului de Fidelitate, Participantul are posibilitatea de a citi Termenii și Condiţiile Programului de Fidelitate, disponibili în Magazinele staționare și pe site-ul web al Organizatorului: www.sportofino.com, precum și să-i descarce. Acceptarea conținutului lor se face prin bifarea căsuței corespunzătoare din Formular.

2.4. Aderarea la Programul de Fidelitate după completarea Formularului în Magazinul staţionar are loc pe baza înregistrării Participantului de către Organizator după verificarea dacă persoana care completează Formularul îndeplineşte cerinţele Termenilor și Condiţiilor Programului de Fidelitate și dacă formularul este completat corect.

2.5. Organizatorul comunică cu Participanții prin e-mail, corespondență tradițională și contact telefonic. Datele de contact ale Organizatorului sunt:

SAT sp. z o.o. cu sediul social în Poznan (60-277) pe str. Grochowska 27

t: +40 373 807 572

e-mail: [email protected]

3. DATE PERSONALE

3.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantului are loc în conformitate cu Legea și Regulamentul magazinului.

4. ÎNREGISTRAREA CUMPĂRĂTURILOR

4.1. Organizatorul înregistrează de fiecare dată tranzacțiile de cumpărare efectuate de Participant. Înregistrarea la Programul de Fidelitate constă în achiziţionarea de Bunuri în Magazinele staţionare și Magazinul online.

4.2. O condiţie pentru înregistrarea unei tranzacţii este ca Participantul să furnizeze numele, prenumele și adresa de e-mail înainte de achiziţionarea Bunului.

4.3. În cazul în care Participantul returnează Organizatorului Bunurile achiziţionate, total sau parţial, suma retrunării va fi dedusă din contul Participantului.

4.4. Tranzacțiile efectuate de Participant și înregistrate în Contul Participantului sunt cumulate pentru întreaga perioadă de participare la Programul de Fidelitate.

5. PROCEDURA DE RECLAMAȚIE ȘI DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRACT

5.1. Toate reclamaţiile depuse în legătură cu utilizarea serviciului Programului de Fidelitate pot fi transmise la adresa electronică: [email protected] sau la adresa SAT sp z o.o. Grochowska 27, 60-277 Poznan în termen de 7 zile de la data evenimentului care justifică depunerea reclamației.

5.2. În ceea ce privește procedura de reclamație și drepturile Participantului în cadrul garanției de calitate, în legătură cu furnizarea serviciilor Programului de Fidelitate, se aplică prevederile punctelor 10 și 11 a Termenilor și Condiţiilor.

5.3. Pentru retragerea din contractul de furnizare a serviciilor privind Programului de Fidelitate se aplică prevederile punctelor 13 a Termenilor și Condiţiilor.

6. AVANTAJE

6.1. Avantajele participării la Programul de Fidelitate sunt stabilite în aceşti Termeni și Condiții sau în alte materiale publicate de Organizator.

6.2. Participarea la Programul de Fidelitate este gratuită.

6.3. Participantul este primul care primeşte la adresa de e-mail furnizată în Formular, informaţii despre noile livrări și reduceri, atât în magazinele staţionare, cât și în magazinul online.

6.4. Participantul primește la adresa de e-mail, numărul de telefon sau adresa de corespondență furnizată, informațiile comerciale referitoare la produsele și serviciile furnizate de Organizator.

6.5. Participantul are dreptul la o reducere de 5% la fiecare achiziţie ulterioară efectuată în Magazinul staționar sau în Magazinul online. Reducerea se aplică numai la achizițiile de Bunuri la un preț obișnuit (care nu fac obiectul reducerilor și altor promoții). În Magazinul staționar Participantul trebuie să furnizeze personalului  numele său pentru a verifica dacă datele sale se află în Baza de Date a Programului de Fidelitate. În Magazinul online, se va acorda o reducere de 5% cu parola CLUB și va fi activă numai pentru Participanții înregistraţi care vor fi autentificați în timpul efectuării cumpărăturilor.

6.6. Participantul primește invitații la așa-numitele cumpărături private (private shopping) în Magazinele staționare și în Magazinul online - pre-sale, evenimente speciale, seri VIP etc.

6.7. Organizatorul de fiecare dată înainte de finalizarea tranzacţiei poate solicita confirmarea identităţii Participantului.

7. TERMINAREA PROGRAMULUI DE FIDELITATE, EXCLUDEREA DIN PROGRAMUL DE FIDELITATE

7.1. Organizatorul poate refuza înregistrarea în Programul de Fidelitate dacă:

a) Participantul nu îndeplineşte cerinţele Termenilor și Condiţiilor Programului de Fidelitate;

b) Formularul este completat incorect, adică nu conține numele și prenumele, adresa de e-mail a Participantului;

c) Participantul nu a acceptat prevederile Termenilor și Condiţiilor sau Termenii și Condiţiile Programului de Fidelitate;

d) Participantul nu a consimțit la prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu participarea sa la Programul de Fidelitate, în scopuri legate de participarea la Programul de Fidelitate;

e) Participantul nu a fost de acord cu privire la modul de implementare a contractului Programului de Fidelitate prin primirea pe cale electronică (la adresa de e-mail și la numărul de telefon furnizate) de informaţii comerciale trimise de Organizator, care este unul dintre subiecţii contractului pentru furnizarea de servicii în cadrul Programului de Fidelitate;

f) Datele Participantului nu au fost confirmate.

7.2. Organizatorul poate anula participarea Participantului la Programul de Fidelitate cu o notificare prealabilă, dacă Participantul a furnizat date false în Formular.

7.3. Participantul poate renunța oricând la primirea de informaţii comerciale despre produsele și serviciile furnizate de Organizator la adresa de e-mail (newsletter), numărul de telefon sau adresa de corespondență furnizată. Renunţarea la primirea informaţiilor comerciale nu înseamnă încetarea contractului pentru furnizarea de servicii în cadrul Programului de Fidelitate.

7.4. Participantul poate rezilia contractul de participare la Programul de Fidelitate cu Organizatorul în orice moment, cu efect imediat. După ce Organizatorul primește o notificare scrisă în acest sens, Contul Participantului va fi închis.

7.5. În cazul încetării participării la Programul de Fidelitate, Organizatorul are dreptul să închidă Contul Participantului.

7.6. Programul de Fidelitate este valabil pentru o perioadă nedeterminată. Programul de Fidelitate începe pe 15 mai 2017. Organizatorul își rezervă dreptul de a încheia Programul de Fidelitate cu o notificare prealabilă de 60 de zile.

7.7. În cazul unei decizii de încetare a Programului de Fidelitate, Organizatorul este obligat să plaseze o informație relevantă în acest sens pe site-ul web al Organizatorului.

8. MODIFICĂRI

8.1. Organizatorul are dreptul de a face modificări la aceşti Termeni și Condiții în cazul în care este necesară modificarea acestor Termeni și Condiții care rezultă din modificări ale condiţiilor încheierii contractului, procedura de reclamaţie, necesitatea de a efectua modificări care să clarifice prevederile acestor termeni și condiţii, modificări ale domeniului de aplicare a legii general aplicabile și a altor dispoziţii ale căror modificări afectează implementarea contractelor încheiate.

8.2. În cazul efectuării de modificări la aceşti Termeni și Condiții, Organizatorul va notifica de fiecare dată participanții cu privire la modificările făcute în Termenii și Condiţiile Programului de Fidelitate prin introducerea textului modificat al Temenilor și Condițiilor pe site-ul web al Organizatorului și expediind o notificare în conformitate cu punctul 9.1. din acești Termeni și Condiții.

8.3. Termenii și Condiţiile Programului de Fidelitate modificate se vor aplica după 14 zile de la data anunţării lor. Dacă Participantul nu este de acord cu modificările Termenilor și Condiţiilor Programului de Fidelitate, acesta are dreptul renunţe la participarea la Programul de Fidelitate înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. Acest lucru nu exclude sau limitează dreptul Participantului de a renunţa la participarea la Programul de Fidelitate în orice moment.

9. NOTIFICĂRI

9.1. Cu excepția cazului în care Termenii și Condițiile Programului de Fidelitate prevăd altfel, o notificare este considerată înmânată participantului dacă este trimisă prin poștă la adresa indicată în formular sau prin e-mail la adresa de e-mail a Participantului din Baza de Date.

9.2. Notificările către Organizator pot fi trimise după cum urmează: prin poştă la adresa sediului Organizatorului sau prin e-mail la adresa [email protected].

10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Litigiile care pot apărea ca urmare a implementării acestor Termeni și Condiții a Programului de Fidelitate vot fi soluţionate de către o instanţă comună competentă în conformitate cu prevederile legale.

10.2. Condițiile tehnice de participare la Programul de Fidelitate sunt stabilite la punctul 14 a Termenilor și Condiţiilor.

10.3. Posibilitatea de utilizare de către Participantul care este Consumator a mijloacelor extrajudiciare de soluționare a reclamațiilor și despăgubirilor, precum și regulile de acces la aceste proceduri au fost descrise în punctul 12 a Termenilor și Condiţiilor.

 

Se încarcă chat-ul