Ładuję...

Dinner with a view w Hotelu SPA Dr Irena Eris w Krynicy-Zdroju

1 października, na polanie u podnóża góry Jaworzyny ponad 50 osób zdegustuje kolację podaną prosto z ognia. To gorące wydarzenie kulinarne jest trzecim z cyklu „Dinner with a view“ spotkaniem Maliki z innymi wybitnymi szefami kuchni przy wspólnym gotowaniu w plenerze. Part¬nerem trze-ciego wydarzenia — Góry — jest Hotel SPA Dr Irena Eris w Krynicy-Zdroju.

Trzecia edycja „Diner with a view”, która odbywa się jesienią, zna­jdzie odzwier­ciedlenie w menu kolacji. Malika (szefowa kuchni i właś­ci­cielka restau­racji Malika w Gdyni), Fia Gul­liksson (szefowa kuchni i akty­wistka) oraz Janusz Myjak (szef kuchni restau­racji Szósty Zmysł w Hotelu SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój) przy­gotują ucztę na bazie pro­duktów pochodzących głównie z Pod­karpacia. Główne wątki smakowe to: jag­nięcina, sery górskie, ryby potokowe. Sze­fowie, sto­sując 7 różnych technik gotowania na ogniu, ugoszczą wiel­bi­cieli kuli­narnych per­for­mance siedzących przy stole zaaranżowanym w zgodzie z otaczającą naturą przez styl­istów mag­azynu KUKBUK. 

Istotnym ele­mentem wiec­zorów „Dinner with a view” jest nie tylko sam posiłek, ale przede wszystkim doświad­czenie kuli­narne spotę­gowane przez bliskość przyrody, zapach ogniska i szum drzew oraz nieprze­ciętne widoki. Za każdym razem to przyroda i pogoda są reży­serami wydarzenia.

Przy stole zasi­adają wyjątkowi goście, part­nerzy biz­nesowi i dzi­en­nikarze, o których obsługę dba manager Paweł Gruba z zespołem, znany m.in. z telewiz­yjnego show Hell’s Kitchen. Warto też pod­kreślić zaan­gażowanie w ten projekt wyjątkowych kobiet – sze­fowych kuchni, które Malika zaprasza do gotowania.

Ewa Malika Szyc-Juchnowicz — pro­mo­torka cyklu „Dinner with a view. Stolik z widokiem” Szefowa kuchni i właś­ci­cielka restau­racji Malika w Gdyni. Jedna z najbardziej charyz­maty­cznych Polek w gas­tronomii. Urodzona i wychowana w Algierii. Har­monijnie łączy kuchnię fran­cuską, w której wyrosła i egzotykę Maghrebu, w której się wychowała, z pol­skimi pro­duktami. Fas­cynuje ją ogień i związane z nim techniki gotowania. Zajmuje się filologią kuli­narną – poszukuje źródeł nazw, przepisów i smaków. Przez Gault&Millau nomi­nowana do nagrody Kobieta – Szef Kuchni 2015. Final­istka I edycji Top Chef Polska.

Fia Gulliksson jedna z najbardziej charyzmatycznych kobiet szwedzkiej gastronomii. Kucharz samouk, mówczyni, przedsiębiorca. Jest mózgiem wielu zyskownych przedsiębiorstw i projektów promujących miasta, regiony i Szwecję. Założycielka i współwłaścicielka restauracji Jazzköket nagrodzonej jako “Sweden’s No1 sustainable restaurant 2015”. Jest CEO organizacji Food in Action założonej w 2000 r, której celem jest tworzenie dobrego jedzenia zgodnego z ekosystemem z realnymi zyskami dla społeczeństwa, kultury, natury i dla gospo darki. Obecnie Fia podróżuje po świecie i inspiruje innych do twórczego działania, rozwoju i transformacji społecznej w lokalnych społecznościach.

  

Janusz Myjak, szef kuchni restauracji Szósty Zmysł w Hotelu SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój od przeszło 10 lat. Jest laureatem wielu konkursów, m.in. Zielonej Czapki Bonduelle oraz Tour-Gastro-Hotel, a restauracja Szósty Zmysł, którą prowadzi była wielokrotnie nagradzana w konkursie Poland 100 Best Restaurants, a w przewodniku Gault&Millau została uhonorowana jedną czapką. Preferuje kuchnię włoską i francuską, ale przede wszystkim polską, się gając do regionalnego dziedzictwa kuli-narnego. Posiada ogromne wyczucie w komponowaniu dań o doskonałej palecie smaków, jak również i kolorów, tworząc na talerzu kulinarne dzieła sztuki. W jego autorskim menu pojawiają się również dania tworzone wg. filozofii slow food. Od paru lat prowadzi Akademię Gotowania w Hotelu SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój.

Wczytaj czat