Nahrávám...

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu Sportofino.com

 

Tyto obchodní podmínky platí pro smlouvy uzavřené po dni 01.11.2023. Obchodní podmínky pro smlouvy uzavřené před 01.11.2023 jsou dostupné na adrese sportofino.com/cz/obchodni-podminky-17012023-01112023 


1. ÚVOD

Provozovatelem e-shopu www.sportofino.com je společnost SAT sp. z o.o. se sídlem Poznaň, ul. Grochowska 27, Polsko, zapsaná v Rejstříku podnikatelů Celostátního soudního rejstříku vedeného Oblastním Soudem Poznaň – Nowe Miasto i Wilda v Poznani, VIII. hospodářské oddělení Celostátního soudního rejstříku pod č. KRS 0000633957, DIČ: 7792446406, identifikační číslo REGON: 365284658.

Tyto obchodní podmínky vymezují základní zásady používání internetových stránek www.sportofino.com jejich Uživateli a Účastníky a dále pak organizační záležitosti e-shopu.


2. DEFINICE

Pojmy uvedené v těchto obchodních podmínkách velkým písmenem mají následující význam:

1) Pracovní dny

jsou dny v týdnu od pondělí do pátku kromě dnů zákonného volna.

2) Spotřebitel

je fyzická osoba ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku provádějící s podnikatelem právní úkon, který přímo nesouvisí s její podnikatelskou nebo profesní činností; ustanovení těchto Obchodních podmínek, které se týkají Spotřebitelů, platí také pro podnikatelé fyzické osoby, kteří uzavírají smlouvu přímo související s jejich podnikatelskou činností, pokud z takové smlouvy vyplývá, že nemá pro tyto osoby profesionální povahu vyplývající zejména z jejich předmětu podnikání dle předpisů o Centrální evidenci podnikatelské činnosti.

3) Účastnický účet

je účet vytvořený v informačním systému E-shopu na základě údajů poskytnutých Účastníkem v souladu s podmínkami Věrnostního programu, který slouží pro realizaci objednávek a umožňuje využívání Věrnostního programu.

4) Organizátor

je organizátor Věrnostního programu, tedy společnost SAT sp. z o.o. se sídlem Poznaň, ul. Grochowska 27, Polsko, která je zapsaná v Rejstříku podnikatelů Celostátního soudního rejstříku vedeného Oblastním Soudem Poznaň – Nowe Miasto i Wilda v Poznani, VIII. hospodářské oddělení Celostátního soudního rejstříku pod č. KRS 0000633957, DIČ: 7792446406, identifikační číslo REGON: 365284658.

5) Věrnostní program

je smlouva o poskytování služeb Organizátorem v rámci věrnostním programu S’portofino Club uzavřená:

a) vyplněním a podepsáním registračního formuláře Účastníkem při jednorázovém nákupu v Prodejně v libovolné hodnotě, nebo

b) vyplněním registračního formuláře Účastníkem v E-shopu

(dále jen „Registrace“).

6) Obchodní podmínky

jsou tyto obchodní podmínky vymezující podmínky a zásady využívání E-shopu včetně všech příloh a odkazů, které se na ně explicitně odkazují.

7) Pravidla věrnostního programu

jsou pravidla vymezující zásady, rozsah a podmínky organizace a účasti ve Věrnostním programu dostupná na adrese sportofino.com/cz/pravidla-sportofino-club

8) Prodejny

jsou obchodní provozovny Organizátora provozované pod značkou S’portofino, jejichž aktuální seznam je na internetových stránkách www.sportofino.com.

9) Stránky

jsou internetové stránky www.sportofino.com dostupné v polské, anglické, německé, české, francouzské, rumunské, slovenské, italské a dalších jazykových verzích.

10) E-shop

je internetový obchod provozovaný Organizátorem na adrese www.sportofino.com; korespondenční adresa obchodu:

E-Sklep S’portofino
ul. Grochowska 27
60-277 Poznań, Polsko
Tel.: +420 296 330 518
e-mail: [email protected]

11) Účastník

je fyzická osoba starší 18 let, právnická osoba a organizační jednotka bez právní subjektivity, která je způsobilá k právním úkonům, uzavřela s Organizátorem smlouvu o poskytování služeb Věrnostního programu a má zřízení Účastnický účet.

12) Uživatel

je fyzická osoba starší 18 let, právnická osoba a organizační jednotka bez právní subjektivity, která je způsobilá k právním úkonům, která nakupuje nebo hodlá nakupovat v E-shopu.

13) Dárková karta

je tištěná karta, obdoba poukázky na odběr zboží, obsahující datum platnosti, hodnotu a jedinečné číslo, vystavená na doručitele, kterou může Uživatel uplatnit v Prodejnách a E-shopu. Podmínky používání Dárkových karet vymezují Pravidla dárkových karet, která jsou dostupná na stránkách sportofino.com/regulamin-kart-podarunkowych


3. OBECNÉ PODMÍNKY

3.1. E-shop www.sportofino.com provozuje internetový zásilkový prodej zboží, které je v jeho nabídce. E-shop uvádí informace o zboží na stránkách www.sportofino.com.

3.2. Všechno zboží nabízené v E-shopu www.sportofino.com je nové, je v souladu s ujištěními E-shopu, která jsou uvedena u jejich popisu a je legálně uvedeno na trh.


4. ÚČASTNICKÝ ÚČET – VĚRNOSTNÍ PROGRAM

4.1. Účastník získá přístup k Účastnickému účtu na základě Registrace.

4.2. Objednání zboží v E-shopu není podmíněno Registrací Účastnického účtu.

4.3. Registrací Účastnického účtu uzavírá Účastník s Organizátorem smlouvu o poskytování služeb Věrnostního programu, v rámci něhož mohou Účastníci získat další výhody, které jsou uvedené v bodě 6 Pravidel věrnostního programu.

4.4. Při Registraci Účastnického účtu uvede Účastník své jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

4.5. Účastnický účet je možné si založit kdykoliv na záložce „Registrace“ v E-shopu. Po Registraci obdrží Účastník na e-mailovou adresu, kterou uvedl, potvrzení o Registraci a přístupové heslo. Poté bude moci aktivovat svůj účet na Stránkách. Z bezpečnostních důvodů je Účastník povinen si po prvním přihlášení změnit přístupové heslo.

4.6. Po registraci Účastnického účtu může Účastník nakupovat v E-shopu. Za tímto účelem uvede v příslušném formuláři zasílací adresu a údaje pro vystavení faktury, pokud ji požaduje. E-shop neodpovídá za nepravdivé nebo neúplné údaje, které Účastník uvedl ve formuláři.  

4.7. Předtím než uzavře smlouvu o účastni ve Věrnostním programu a vyplní registrační formulář, může se Účastník seznámit s těmito Obchodními podmínkami a Pravidly věrnostního programu a může si je stáhnout. Souhlas s jejich zněním se vyjadřuje označením příslušného políčka ve formuláři.


5. OBJEDNÁVKY

5.1. Při objednávání zboží formou  tzv. „rychlého nákupu“ bez Registrace nebo po Registraci Účastnického účtu je Uživatel povinen uvést pravdivé údaje potřebné pro vyřízení objednávky. E-shop si vyhrazuje právo ověřit poskytnuté údaje telefonicky nebo prostřednictvím internetu.

5.2. Přijetí objednávky E-shopem je podmíněno řádným vyplněním objednávkového formuláře a volbou způsobu nákupu podle bodu 6.

5.3. Po obdržení objednávky pošle E-shop na Uživatelovu e-mailovou adresu automatické potvrzení.

5.4. Následně bude objednávka zkontrolována obchodním oddělením E-shopu a Uživatel obdrží další zprávu o přijetí objednávky k realizaci. Doručením oznámení o přijetí objednávky k realizaci uzavírá E-shop s Uživatelem kupní smlouvu na objednané zboží.

5.5. Do doby jejího vyřízení může Uživatel objednávku změnit nebo zrušit. Za tímto účelem je potřeba se obrátit na E-shop telefonicky na číslo +420 296 330 518, nebo e-mailem na adresu [email protected].

5.6. Pokud nebude část objednaného zboží dostupná, bude Uživatel informován o stavu své objednávky a bude moci rozhodnout o způsobu jejího vyřízení, tj. zda si přeje poslat část zboží, nebo zrušit celou objednávku. V případě zrušení objednávky, nebo částečné realizace objednávky vrátí E-shop přijatou částku na Uživatelův bankovní účet v plné výši, nebo ve výši odpovídající hodnotě nedodané objednávky.

5.7. Na akce a výprodeje je vyčleňováno omezené množství zboží a objednávky jsou vyřizování v pořadí přijetí až do vyčerpání zásob určených pro tento typ prodeje.


6. ZPŮSOB NAKUPOVÁNÍ

6.1. V objednávce si Uživatel vybere objednávané zboží, určí adresu pro doručení, uvede způsob dopravy a platby a údaje pro vystavení faktury (bude-li to relevantní).

6.2. V případě požadavku na vystavení faktury je uživatel povinen poskytnout potřebné údaje, avšak poskytnutí daňového identifikačního čísla pro fakturu musí být provedeno nejpozději při zadání objednávky.

6.3. V případě opravy faktur představují tyto obchodní podmínky dokumentaci, kterou se sjednávají podmínky opravy ve smyslu § 29a odst. 13 zákona ze dne 11. března 2004 o dani z přidané hodnoty. Okamžikem snížení základu daně je okamžik vystavení opravné faktury Organizátorem. Organizátor vystaví opravnou fakturu po obdržení vrácení zboží (v případě odstoupení od smlouvy) nebo po přijetí reklamace, což představuje splnění podmínek pro vystavení a vyúčtování opravné faktury.


ZPŮSOBY PLATBY

7.1 Uživatel využívající polskou verzi Stránek:

a) může při zasílání zboží v rámci Polské republiky zaplatit za objednávku následujícími způsoby:

i. „na dobírku“ (zaplacení při převzetí) – objednávky s celkovou hodnotou nepřesahující 6000 PLN vč. DPH, kvůli omezením při přepravě zajišťované kurýrními firmami GLS Sp. z o.o a DHL Parcel Polska Sp. z o. o., nebo

ii. online platba - prostřednictvím platebního systému mElements S.A. Dostupné formy platby: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro,

iii. „rychlá platba nebo platba kartou“ – prostřednictvím Przelewy24,

iv. dárková karta nebo voucher.

b) při zasílání zboží mimo území Polské republiky (objednávky posíláme do těchto zemí: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Litva, Lucembursko, Lotyšsko, Malta, Německo, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Maďarsko, Itálie) může za objednávku zaplatit následujícími způsoby:

i. „rychlá platba nebo platba kartou“ – prostřednictvím Przelewy24.

7.2. Uživatel, který využívá jinou jazykovou verzi Stránek než uvedenou v bodě 7.1 Obchodních podmínek, si může zboží objednat a zaplatit následujícími způsoby:

i. „rychlá platba“ prostřednictvím PayPal,

ii. „platba kartou“ prostřednictvím braintree.com,

nebo

iii. „na dobírku“ (platba při převzetí) – pro objednávky s hodnotou nepřekračující 34 000 Kč / 1500 EUR / 5000 RON včetně DPH z důvodu omezení v přepravě, kterou zajišťují kurýrní firmy (GLS Sp. z o.o. a DHL Parcel), tato možnost je dostupná při zasílání zboží do České republiky, na Slovensko nebo do Rumunska,

iv. u nákupů v německé jazykové verzi a objednávek se zasláním do Německa a Rakouska je možné zaplatit pomocí systému odložené platby Klarna.com.

7.3. Na převodech je potřeba v poli pro poznámky uvést číslo objednávky a jméno a příjmení Uživatele.

7.4. Pokud si uživatel zvolí „rychlou platbu nebo platbu kartou“ prostřednictvím systému mElements S.A., Przelewy24 nebo PayPal, je povinen zaplatit bezprostředně po objednání. Pokud nebude objednávka zaplacena do 2 pracovních dnů po jejím podání, bude to považováno za nepřijetí nabídky, kterou zákazník v rámci Objednávky předložil.

7.5. V případě nedostupnosti zboží nebo zrušení objednávky budou peníze vráceny na Uživatelům bankovní účet neprodleně po sdělení jeho čísla.

7.6. Pokud Uživatel nepřevezme svou objednávku na uvedené adrese třikrát, je E-shop oprávněn mu nenabídnout platbu „na dobírku“ a nabízet pouze jiné způsoby platby. E-shop zpřístupní Uživateli možnost platit za objednávky „na dobírku“, pokud k nepřevzetí zásilky došlo kvůli okolnostem, které Uživatel nezavinil, což oznámí E-shopu e-mailem na adresu: [email protected].


8. CENY A ZMĚNA NABÍDKY

8.1. Ceny, které se zobrazují u popisů jednotlivého zboží, jsou uvedeny:

a) na Stránkách v polské jazykové verzi v polských zlotých,

b) na Stránkách v anglické, francouzské, německé, slovenské a italské jazykové verzi v eurech,

c) na Stránkách v české jazykové verzi v českých korunách,

d) na Stránkách v rumunské jazykové verzi v rumunských lei

a zahrnují všechny složky, včetně příslušných daní dle platných národních předpisů.

8.2. Ceny zboží neobsahují cenu za dopravu. Změny cen jsou prováděny zveřejněním nových cen na internetových stránkách www.sportofino.com. Nové ceny platí od okamžiku jejich zveřejnění. Tyto změny neovlivňují plnění smluv na základě dřívějších objednávek.

8.3. Uživatel, který chce koupit zboží nebo služby v rámci své podnikatelské činnosti, je povinen kromě výše uvedených údajů sdělit také název své firmy a DIČ. V takovém případě bude kupujícímu vystaven za zakoupené zboží daňový doklad. Pokud Uživatel neposkytne výše uvedené údaje při nákupu zboží, na vystavený prodejní doklad již nebude možné doplnit jeho firemní údaje. Uživatelé mimo Polsko, kteří požadují fakturu pro svou firmu, jsou povinni sdělit také příslušné platné identifikační číslo pro intrakomunitární plnění přidělené členským státem kupujícího.


9. DODACÍ PODMÍNKY

9.1. Doprava je zajišťována způsobem, který si Uživatel zvolí při objednávání, na dodací adresu, kterou Uživatel určí. Uživatel je při nákupu oprávněn uvést dodací adresu mimo území Polské republiky.

9.2. Doprava zboží objednaného v polské jazykové verzi E-shopu na polskou adresu je zdarma. U jiných konfigurací objednávek a dodání do cizích států bude cena za dopravu záviset na hodnotě objednávky a podmínkách vybrané kurýrní firmy.

9.3. Ceny za dopravu do jednotlivých států jsou uvedeny v tabulce.

9.4. Celková doba doručení zásilky se skládá z doby vyřízení objednávky a doby dopravy, která se liší podle zvoleného způsobu platby, dopravy a místa doručení.

9.5. Doba vyřízení objednávky:

a) u objednávky s platbou na dobírku, tedy při převzetí, bude zakoupené zboží odesláno poté, co objednávku zkontroluje pracovník E-shopu (do 2 pracovních dnů od zaslání oznámení o přijetí objednávky k realizaci Uživateli),

b) u objednávek s platbou před odesláním, tedy při „rychlé platbě nebo platbě kartou“, bude zakoupené zboží odesláno do 2 pracovních dnů od připsání platby ve správné výši na účet E-shopu. Do výše uvedené doby vyřízení objednávky se nezapočítává den, ve kterém E-shop Uživateli oznámil, že přijal jeho objednávku k realizaci.

c) Doba vyřízení objednávky dle bodu 9.5 odst. 1 a 2 se může prodloužit, pokud bude objednávka kompletována z několika skladů. Doba vyřízení objednávky nesmí v žádném případě překročit 14 pracovních dnů.

9.6. Doba dopravy je čas, za který bude objednávka dodána dopravou podle Uživatelovy volby. Dopravu zajišťují kurýrní firmy GLS Sp. z o.o. a DHL Parcel Polska Sp. z o. o. nebo jiné firmy specifikované při nákupu. Předpokládaná doba dopravy činí v Polsku 1-2 pracovní dny. U jiných zemí závisí na kurýrní firmě (doba dopravy je uvedená v tabulce v příloze těchto obchodních podmínek). Doby uvedené v tabulce poskytly kurýrní firmy.

9.7. Cena za dopravu bude uvedena na dokladu (faktuře nebo účtence) zvlášť. Cena za dopravu bude Uživateli oznámena před přijetím objednávky. Aktuální tabulka s cenami variant dopravy je zde a v záložce „nakupování“.


10. NESHODA ZBOŽÍ SE SMLOUVOU A ZÁRUKA

 

SPOTŘEBITELÉ

10.1. E-shop odpovídá Uživateli, který je Spotřebitelem, za neshodu produktu s kupní smlouvou, která se vyskytovala v době jeho dodání a bude zjištěna do dvou let od tohoto okamžiku, pokud E-shop neurčil delší dobu použitelnosti produktu.

10.2. Zboží je v souladu se smlouvou, zejména pokud jsou v souladu jeho:

1) popis, typ, množství, kvalita, úplnost a funkčnost a v případě zboží s digitálními prvky také kompatibilita, interoperabilita a dostupnost aktualizací;

2) vhodnost pro konkrétní účel, pro který ho Spotřebitel potřebuje, o kterém spotřebitel informoval E-shop nejpozději v době uzavření kupní smlouvy a který E-shop akceptoval.

Aby bylo zboží v souladu s kupní smlouvou, musí dále:

3) být vhodné pro účely, pro které je zboží tohoto typu obvykle používáno, s přihlédnutím k platným právním předpisům, technickým normám nebo zvyklostem;

4) být v takovém množství a mít takové vlastnosti, včetně trvanlivosti a bezpečnosti, a v případě zboží s digitálními prvky také funkčnost a kompatibilitu, které jsou typické pro zboží tohoto typu a které může spotřebitel rozumně předpokládat s ohledem na povahu zboží a veřejné prohlášení dané E-shopem, jeho právními předchůdci nebo osobami jednajícími jejich jménem, zejména v reklamě nebo na etiketě, pokud E-shop neprokáže, že:

    • nevěděl o daném veřejném prohlášení a nelze rozumně předpokládat, že by o něm mohl vědět,
    • před uzavřením smlouvy došlo k úpravě veřejného prohlášení, a to za podmínek a formou, v níž bylo veřejné prohlášení učiněno, nebo obdobným způsobem;
    • veřejné prohlášení neovlivnilo rozhodnutí spotřebitele uzavřít smlouvu;

5) být dodáno s takovým obalem, příslušenstvím a návody, jejichž poskytnutí může Spotřebitel rozumně očekávat;

6) mít stejnou kvalitu jako vzorek nebo vzor, který E-shop poskytl Spotřebiteli před uzavřením smlouvy, a odpovídat popisu takového vzorku nebo vzoru.

10.3. E-shop nenese odpovědnost za neshodu zboží se smlouvou v rozsahu uvedeném v článku 10.2 výše, pokud byl Spotřebitel nejpozději v době uzavření smlouvy výslovně informován, že specifická vlastnost zboží se odchyluje od požadavků na soulad se smlouvou v bodě 10.2 výše, a výslovně a samostatně akceptoval nedostatek specifické vlastnosti zboží.

10.4. Všechno zboží nabízené v E-shopu je nové a může se na ně vztahovat také smluvní záruka výrobce.

10.5. E-shop není poskytovatelem smluvní záruky na zboží. Pokud poskytovatel záruky poskytuje smluvní záruku na zboží, podmínky jejího poskytování jsou ke zboží přiloženy. Nároky z titulu smluvní záruky je nutné uplatňovat v souladu s podmínkami uvedenými v záručním dokladu, který je ke zboží přiložen.

10.6. Není-li zboží v souladu se smlouvou, může Uživatel, který je Spotřebitelem, požadovat jeho opravu, nebo výměnu.

E-shop může zboží vyměnit, přestože Uživatel požaduje jeho opravu, a může zboží opravit, přestože Uživatel vyžaduje jeho výměnu, není-li možné uvedení zboží uvést do souladu se smlouvou způsobem, jenž si Uživatel zvolil, nebo by bylo spojeno se vznikem nepřiměřených nákladů pro E-shop. Není-li oprava či výměna zboží možná, nebo vyžadovaly by, aby E-shop vynaložil nepřiměřené náklady, může odmítnout uvést zboží do souladu se smlouvou. Náklady na opravu nebo výměnu, včetně zejména nákladů na poštovní poplatky, dopravu, práci a materiál hradí E-shop.

10.7. Uživatel poskytne E-shopu zboží, které má být opraveno nebo vyměněno. E-shop převezme zboží od Uživatele na své náklady.

10.8. Není-li zboží v souladu se smlouvou, je Uživatel, který je Spotřebitelem, oprávněn v následujících případech požádat o snížení ceny, nebo odstoupit od smlouvy:

10.8.1. E-shop odmítne uvést zboží do souladu se smlouvou.

10.8.2. E-shop neuvedl zboží do souladu se smlouvou.

10.8.3. Přetrvává neshoda zboží se smlouvou, přestože E-shop zkoušel uvést zboží do souladu se smlouvou.

10.8.4. Neshoda zboží se smlouvou je tak závažná, že je důvodem pro snížení ceny, nebo odstoupení od smlouvy bez předchozího využití ochranných opatření dle bodu 10.6. Podmínek.

10.8.5. Z oznámení E-shopu nebo okolností vyplývá, že neuvede zboží do souladu se smlouvou v přiměřené lhůtě, nebo bez nepřiměřených komplikací pro Uživatele.

10.9. Snížená cena musí být v takovém poměru ke smluvní ceně, v jakém je hodnota zboží, které není shodné se smlouvou, k hodnotě zboží, které je v souladu se smlouvou. Podnikatel vrátí Uživateli příslušnou částku vyplývající z uplatnění nároku na snížení cenu neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení oznámení o snížení ceny.

10.10. Uživatel není oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li neshoda zboží se smlouvou nepodstatná. Je nezbytné, aby neshoda zboží se smlouvou byla uzásadnitelná.

10.11. Je-li neshodou se smlouvou stiženo pouze některé zboží dodávané dle smlouvy, je Uživatel oprávněn odstoupit od smlouvy pouze ve vztahu k tomuto zboží; ve vztahu k jinému zboží zakoupenému Uživatelem společně se zbožím, které je neshodné se smlouvou, pouze tehdy, nelze-li racionálně předpokládat, že by Uživatel souhlasil s tím, že si nechá pouze zboží shodné se smlouvou.

10.12. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je Uživatel povinen neprodleně vrátit zboží E-shopu na jeho náklady. E-shop vrátí Uživateli kupní cenu neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení zboží, nebo dokladu o jeho odeslání.

10.13. E-shop vrátí cenu stejný způsobem, jaký použil Uživatel, ledaže bude Uživatel výslovně souhlasit s jiným způsobem vrácení, při němž mu nevzniknou žádné náklady.

 

PODNIKATELÉ

10.14. E-shop je povinen dodat Uživateli, který není Spotřebitelem, zboží prosté vad.

10.15. E-shop odpovídá Uživateli, pokud obsahuje prodané zboží vadu (zákonná odpovědnost za vadu).

10.16. E-shop je odpovědný v rámci zákonné odpovědnosti za vadu, pokud bude fyzická vada zjištěna do dvou let od vydání zboží. Nárok na odstranění vady nebo výměnu zboží za bezvadné zaniká po uplynutí jednoho roku ode dne zjištění vady. Uživatel, který není Spotřebitelem, ztrácí nárok na záruční plnění, pokud si zboží po jeho převzetí neprohlédl a vadu neprodleně neoznámil E-shopu, a pokud se vada projevila až později – pokud ji neoznámil E-shopu neprodleně po jejím zjištění.

10.17. Pokud má zboží vadu, Uživatel, který není Spotřebitelem, může:

1) požadovat snížení ceny nebo odstoupit od smlouvy, pokud E-shop neprodleně a bez zbytečných komplikací pro Uživatele nevymění vadné zboží za bezvadné, nebo vadu neodstraní. Toto omezení neplatí, pokud E-shop již zboží vyměnil nebo opravil, nebo pokud E-shop nesplnil svou povinnost vyměnit zboží za bezvadné, nebo odstranit vady. Pokud E-shop navrhne odstranění vady, může Uživatel místo toho požadovat výměnu zboží za bezvadné, nebo namísto výměny zboží požadovat odstranění vady, ledaže Uživatelem zvolený způsob uvedení zboží do souladu se smlouvou není možný nebo by vyžadoval vynaložení nadměrných nákladů ve srovnání se způsobem, který navrhl E-shop. Při posuzování nepřiměřenosti nákladů je brána v potaz hodnota bezvadného zboží, druh a závažnost zjištěné vady a také obtíže, které by vznikly Uživateli u jiného způsobu řešení.

2) požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné, nebo odstranění vad. E-shop je povinen vyměnit vadné zboží za bezvadné, nebo odstranit vadu v přiměřené lhůtě a tak, aby Uživateli nevznikly nadměrné obtíže. E-shop může odmítnout vyhovět požadavku Uživatele, pokud není uvedení vadného zboží do souladu se smlouvou způsobem, který si Uživatel zvolil, možné, nebo by ve srovnání s dalším možným způsobem uvedení do souladu se smlouvou zapříčinilo vznik nadměrných nákladů. E-shop může odmítnout výměnu zboží za bezvadné, nebo odstranění vady také v případě, pokud by náklady na splnění této povinnosti převyšovaly cenu prodaného zboží.


11. POSTUP POSUZOVÁNÍ REKLAMACE

11.1. Reklamace z titulu neshody zboží se smlouvou je nutné posílat na adresu: Reklamace S’portofino, Panattoni Park VIII Magazyn S′portofino/SAT ul. Diamentowa 1 62-052 Komorniki, Polsko; oznámení na e-mailovou adresu [email protected].

11.2. Vadu lze oznámit pomocí vzoru reklamačního formuláře, který je uveden na stránkách E-shopu (záložka „Reklamace“) a je mj. připojen k zásilce. Je doporučeno k reklamaci vady přiložit doklad o koupi (nebo jeho kopii) zboží v E-shopu.

11.3. Protože E-shop musí neshody zboží se smlouvou posoudit, je potřeba také doručit reklamované zboží na adresu: Reklamace S’portofino, Panattoni Park VIII Magazyn S′portofino/SAT ul. Diamentowa 1 62-052 Komorniki, Polsko.

11.4. Uživatel je oprávněn reklamovat zboží do 2 let ode dne doručení zboží zakoupeného v E-shopu, není-li datum použitelnosti zboží, které stanovil E-shop, delší.

11.5. E-shop posoudí reklamaci Uživatele do 14 dnů od jejího doručení. O posouzení reklamce bude Uživatel informován e-mailem, telefonicky nebo dopisem. Pokud nebude Uživateli oznámeno rozhodnutí o reklamaci ve výše uvedené lhůtě, je reklamace považována za akceptovanou.

11.6. Oprávnění Uživatele vyplývající ze titulu neshody zboží se smlouvou nevylučují dle právních předpisů nevylučují, neomezují ani nepodmiňují nároky Uživatele vyplývající ze záruky v rozsahu poskytnutém poskytovatelem záruky dle podmínek uvedených v záručním dokladu.

11.7. Postup posuzování reklamací popsaný v bodech 11.1–11.6 se použije obdobně pro nároky z titulu zákonné odpovědnosti za vady zboží, s výjimkou bodu 11.5, věty druhé.


12. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ SPORŮ

12.1. Po využití výše popsaného reklamačního postupu je Uživatel, který je spotřebitelem, oprávněn (kromě možnosti domáhat se svých práv před soudem) využít mimosoudní způsoby řešení reklamací a domáhání se svých nároků. Podmínky využívání těchto postupů jsou dostupné v sídlech a na stránkách regionálních ochránců práv spotřebitelů, v regionálních pobočkách obchodní inspekce a v neziskových organizacích, které se zabývají ochranou práv spotřebitelů. Informace jsou dostupné také na internetové adrese polského antimonopolního úřadu: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

12.2. Uživatel, který je spotřebitelem, je zejména oprávněn:

a) se obrátit na stálý smírčí spotřebitelský soud dle čl. 37 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Sb. zák. Polské republiky z r. 2020 pol. 1706) s žádostí o posouzení sporu vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy;

b) požádat regionální obchodní inspekci dle čl. 36 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Sb. zák. Polské republiky z r. 2020 pol. 1706) o zahájení mediačního řízení ve věci smírného řešení sporu;

c) obrátit se na regionálního ochránce práv spotřebitelů nebo některou s neziskových organizací, které se zabývají ochranou spotřebitelů.

12.3. Seznam subjektů, které jsou oprávněny vést řízení, vede polský antimonopolní úřad a je uvedený na jeho internetových stránkách na adrese https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

12.4. Uživatel, který je Spotřebitelem, může také využít internetový systém řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli v rámci Evropské unie (platforma ODR na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma ODR jsou interaktivní vícejazyčné internetové stránky, na kterých mají spotřebitelé a podnikatelé přístup ke komplexním službám v oblasti mimosoudního řešení sporů o smluvních závazcích ze internetových kupních smluv nebo smluv o službách.


13. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU

13.1. Od smlouvy uzavřené na dálku můžete dostoupit do 30 dnů bez udání důvodů.  Chcete-li uplatnit právo k odstoupení od smlouvy, musíte nám své rozhodnutí oznámit jednoznačným způsobem (např. dopisem poslaným klasickou nebo elektronickou poštou). Můžete využít vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy, což ale není povinné. Pro dodržení lhůty k odstoupení od smlouvy stačí, pošlete-li nám oznámení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím stanovené lhůty.

Odstoupíte-li od smlouvy, vrátíme Vám všechny Vaše platby, včetně nákladů na dopravu zboží (s výjimkou nadměrných nákladů na dopravu, které překračují nejlevnější nabízený způsob dopravy), neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, ve kterém jsme byli informováni o tom, že jste se rozhodli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy. Platby vrátíme stejným způsobem, jaký jste použili při původní transakci, nebudete-li explicitně souhlasit s jiným řešením; v každém případě Vám v souvislosti s tímto vrácením nevzniknou žádné poplatky.

U smlouvy na větší množství zboží, které je dodáváno zvlášť, nebo po částech, běží lhůta pro odstoupení od doručení posledního zboží, nebo jeho poslední části. Odstoupit od smlouvy můžete e-mailem, telefonicky nebo písemným oznámením zaslaným na adresu: Vrácení S'portofino, Panattoni Park VIII Magazyn S′portofino/SAT ul. Diamentowa 1 62-052 Komorniki, Polsko. Každý Účastník také může odstoupit od smlouvy pomocí elektronického formuláře, který je uveden na Účastnickém účtu v záložce „Moje vratky“.

13.2. Pokud dojde k platnému odstoupení od smlouvy v tomto režimu, považuje se kupní smlouva za neuzavřenou a smluvní strany si neprodleně vrátí dosud poskytnutá plnění.

13.3. Uživatel je povinen řádně zabalit zboží, které vrací, aby nedošlo k jeho poškození během dopravy. Zboží je doporučeno zabalit do původního obalu. 

13.4. V případě platby dobírkou budou peníze vráceny na účet, který Uživatel sdělí.

13.5. Uživatel je povinen vrátit zboží E-shopu nebo je předat osobě, kterou E-shop pověřil převzetím, a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, pokud mu E-shop nenavrhne, že si vyzvedne zboží sám. Pro dodržení čtrnáctidenní lhůty podle předchozí věty postačí, pokud bude zboží odesláno do E-shopu před jejím uplynutím.

13.6. Zboží je nutné vrátit na adresu E-shopu: Vrácení S’portofino, Panattoni Park VIII Magazyn S′portofino/SAT, ul. Diamentowa 1, 62-052 Komorniki, Polsko, nebo v některé z kamenných prodejen, jejichž seznam je uveden na adrese: https://sportofino.com/nasze-salony.

13.7. Pokud E-shop nenavrhl, že si zboží vyzvedne sám, může pozastavit vracení platby Uživatele do doby, než mu bude doručeno zboží zpět, nebo než mu Uživatel předloží doklad o odeslání, a to podle toho, k čemu dojde dříve.

13.8. Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nemá Uživatel u smlouvy na dodání věci v uzavřeném obalu, kterou po jeho otevření již nelze vrátit kvůli ochraně zdraví nebo z hygienických důvodů. V rámci nabídky E-shopu se toto ustanovení vztahuje na spodní prádlo a plavky.

13.9. Uživatel odpovídá za snížení hodnoty věci v důsledku jejího používání způsobem, který přesahuje ověření charakteru, vlastností a funkčnosti věci.


14. TECHNICKÉ PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ PORTÁLU

14.1 Portál lze využívat, pokud informační systém Uživatele nebo Účastníka splňuje následující minimální technické požadavky:

a) používá aktuální verze prohlížečů Mozilla Firefox, Chrome, Opera nebo Microsoft Edge se zapnutými applety Java, JavaScript, Adobe Flash Player a Cookies.

14.2. Pokud prohlížeč Uživatele nebo Účastníka nebude splňovat technické požadavky, oznámí to E-shop Uživateli nebo Účastníkovi zvláštní zprávou po příchodu na internetové stránky E-shopu a současně mu sdělí, že si musí nainstalovat vhodný prohlížeč nebo ho aktualizovat.

14.3. K tomu, aby Uživatel nebo Účastník, mohl objednávat v E-shopu na Portálu zboží a mohl využívat služby na Portálu, musí mít aktivní e-mailový účet.

14.4. Mezi zvláštní nebezpečí související s využíváním služeb Portálu Uživateli a Účastníky patří jejich využívání bez použití ochrany, která je popsána v dokumentaci internetového prohlížeče na počítači Uživatele nebo Účastníka. To se týká hlavně funkcí prohlížečů mimo standard HTML. V případě nesprávné konfigurace bezpečnostních prvků prohlížeče může dojít ke zneužití dat posílaných z a na internetový server.

14.5. Při používání služeb na internetu je také nutné poskytovat základní údaje o zařízení Uživatele nebo Účastníka, jako je IP adresa, doména, adresa předchozí internetové stránky, ze které Uživatel nebo Účastník přišel na Portál pomocí příslušného odkazu, prohlížeč používaný Uživatelem nebo Účastníkem, operační systém atp.


15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Tato verze Obchodních podmínek je účinná ode dne 01.11.2023.

15.2. Pro věci neupravené v těchto Obchodních podmínkách, zejména v oblasti uzavírání a plnění kupních smluv, budou uplatněna ustanovení polského občanského zákoníku, zákona o právech spotřebitelů a jiné relevantní právní předpisy. Pokud bude kterékoliv z ustanovení těchto Obchodních podmínek v rozporu s platnými předpisy státu původu spotřebitele, mají takové předpisy přednost před těmito Obchodními podmínkami a budou přímo uplatněny na ochranu spotřebitele bez ohledu na zvolený právní řád nebo odlišná ustanovení Obchodních podmínek.

15.3. Pokud bude nutné tyto Obchodní podmínky změnit z důvodu změn způsobů plateb a dopravy, podmínek uzavírání smluv, reklamačního postupu, nutnosti zpřesnění jejich ustanovení, změn obecně platných právních předpisů a jiných předpisů, jejichž změny ovlivňují plnění uzavřených smluv. oznámí E-shop tuto skutečnost Uživatelům a Účastníkům alespoň 14 dnů před jejich účinností prostřednictvím zveřejnění upravených Obchodních podmínek na internetových stránkách E-shopu a zasláním oznámení na e-mailovou nebo doručovací adresu Uživatele nebo Účastníka. Takto provedené změny nebudou nijak ovlivňovat práva nabytá Uživatelem nebo Účastníkem před jejich účinností, což znamená, že pro uzavřené smlouvy a splněné smlouvy budou platit obchodní podmínky platné v okamžiku jejich uzavření.

15.4. Veškeré spory na základě těchto Obchodních podmínek nebo kupních smluv budou řešeny příslušnými obecnými soudy.


 

Otevřít chat