Nahrávám...

Obchodní podmínky

1. ÚVOD

Vlastníkem internetového obchodu www.sportofino.com je společnost SAT sp. z o.o. se sídlem v Poznani, ul. Grochowska 27, zapsaná v obchodním rejstříku Státního soudního rejstříku, vedeném Okresním soudem pro Poznań – Nowe Miasto i Wilda v Poznani, VIII. hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000633957, DIČ (NIP): PL7792446406, REGON (IČO): 365284658. Tyto obchodní podmínky upravují základní pravidla pro Uživatele a Účastníky, kteří využívají web www.sportofino.com, a obsahují jeho organizační předpisy.

2. DEFINICE

Pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách psány tučnými písmeny, mají níže uvedený význam:

1) Pracovní dny

dny v týdnu od pondělí do pátku, s výjimkou zákonem stanovených dnů pracovního klidu;

2) Spotřebitel

fyzická osoba ve smyslu čl. 221 polského občanského zákoníku, která činí s podnikatelem právní jednání, které bezprostředně nesouvisí s její podnikatelskou nebo profesní činností;

3) Účastnický účet

účet vytvořený v informačním systému E-shopu na základě údajů Účastníka, které uvedl v souladu s Obchodními podmínkami Věrnostního programu, určený k realizaci objednávek a umožňující využívání Věrnostního programu;

4) Organizátor

organizátor Věrnostního programu, tj. společnost SAT sp. z o.o. se sídlem v Polsku, Poznaň, ul. Grochowska 27, zapsaná v obchodním rejstříku Státního soudního rejstříku, vedeném Okresním soudem pro městskou část Poznań – Nowe Miasto i Wilda v Poznani, VIII. hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000633957, DIČ (NIP): PL7792446406, IČO (REGON): 365284658;

5) Věrnostní program

smlouva o poskytování služeb, které bude Organizátor poskytovat v rámci Věrnostního programu S’portofino Club, uzavřená prostřednictvím:

a) registračního formuláře, který Účastník vyplní a podepíše na Prodejně během jednorázového nákupu v libovolné hodnotě nebo

b) registračního on-line formuláře, který Účastník vyplní v E-shopu, dále jen „Registrace”;

6) Obchodní podmínky

tyto obchodní podmínky, které upravují pravidla a podmínky využívání E-shopu, včetně všech příloh a odkazů, které se na ně jednoznačně odvolávají;

7) Obchodní podmínky Věrnostního programu

obchodní podmínky, které upravují pravidla, rozsah a podmínky organizace a účasti ve Věrnostním programu a které jsou k nahlédnutí na adrese www.sportofino.com;

8) Nařízení

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

9) Prodejny

obchodní místa, která provozuje Organizátor pod značkou S’portofino a jejichž aktuální seznam se nachází na internetových stránkách www.sportofino.com;

10) Web

webové stránky www.sportofino.com které jsou k dispozici v domovské polské a dále v anglické, české, francouzské, italské, německé, rumunské, slovenské a španělské jazykové verzi;

11) E-shop

internetový obchod, který provozuje Organizátor na adrese www.sportofino.com; korespondenční adresa e-shopu:

E-Shop S’portofino / SAT sp z o.o.

Grochowska 27

60-277 Poznań

Polsko

Tel: +420 296 330 518

e-mail: [email protected]

12) Účastník

fyzická osoba, která dovršila 18 let, má právní osobnost a je svéprávná, a také právnická osoba a organizační složka bez právní subjektivity, která uzavřela s Organizátorem smlouvu o poskytování služeb Věrnostního programu a má zaregistrovaný Účastnický účet;

13) Zákon

polský zákon ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů (Úř. věst. z r. 2018, pol. 1000);

14) Uživatel

fyzická osoba, která dovršila 18 let, má právní osobnost a je svéprávná, a také právnická osoba a organizační složka bez právní subjektivity, která nakupuje nebo má záměr nakoupit v E-shopu.

3. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

3.1. E-shop www.sportofino.com provozuje prostřednictvím internetové sítě zásilkový prodej zboží, které má ve své nabídce. E-shop zveřejňuje informace o zboží na stránkách www.sportofino.com.

3.2. Veškeré zboží, které E-shop nabízí na stránkách www.sportofino.com, je nové, shodné s ujištěními E-shopu, která jsou uvedena v popiscích ke zboží, a bylo legálně uvedeno do prodeje v rámci polského trhu.

4. ÚČASTNICKÝ ÚČET – VĚRNOSTNÍ PROGRAM

4.1. Účastník získává přístup k Účastnickému účtu po dokončení Registrace.

4.2. Registrace Účastnického účtu není pro vyřízení objednávky v E-shopu nutná.

4.3. Účastník prostřednictvím registrace Účastnického účtu uzavírá s Organizátorem smlouvu o poskytování služeb Věrnostního programu, kterou se Organizátor zavazuje, že Účastník za účast ve Věrnostním programu získá dodatečný prospěch, který je uvedený v Obchodních podmínkách Věrnostního programu.

4.4. Účastník uvede při Registraci Účastnického účtu své jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

4.5. Registrace Účastnického účtu prostřednictvím E-shopu není časově omezená. Uživatel musí za tímto účelem přejít do sekce „Registrace“. Účastník po dokončení Registrace obdrží na uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o Registraci, včetně přístupového hesla. To mu umožní posléze aktivovat účet na Webu. Účastník je z bezpečnostních důvodů povinen změnit své přístupové heslo po svém prvním přihlášení.

4.6. Účastník bude mít po registraci Účastnického účtu možnost nakupovat v E-shopu. Účastník v takovém případě uvede v příslušném formuláři doručovací adresu a nezbytné fakturační údaje, pokud bude požadovat vystavení faktury. E-shop nenese odpovědnost, pokud Účastník ve formuláři uvede nepravdivé nebo neúplné údaje.

4.7. Účastník má během vyplňování registračního formuláře, před uzavřením smlouvy o účasti ve Věrnostním programu, možnost se seznámit s Obchodními podmínkami a Obchodními podmínkami Věrnostního programu nebo si je stáhnout. Souhlas s jejich obsahem Účastník potvrdí označením příslušného pole ve formuláři.

5. OBJEDNÁVKY

5.1. Uživatel je během vytváření objednávky prostřednictví tzv. „rychlého nákupu“ (bez nutnosti Registrace) nebo po dokončení Registrace Účastnického účtu povinen uvést pravdivé údaje, které budou nezbytné k vyřízení objednávky. E-shop si vyhrazuje právo ověřit uvedené údaje telefonicky nebo prostřednictvím internetu.

5.2. Podmínkou k tomu, aby E-shop přijal objednávku k vyřízení, je řádné vyplnění objednávkového formuláře a výběr způsobu nákupu podle bodu 6.

5.3. Jakmile E-shop obdrží objednávku, vždy zašle na e-mailovou adresu Uživatele automatickou zprávu, která bude potvrzovat obdržení objednávky.

5.4. Obchodní oddělení E-shopu následně vytvořenou objednávku zkontroluje a zašle Uživateli další zprávu, ve které ho bude informovat o přijetí objednávky k vyřízení. V okamžiku, kdy Uživatel obdrží zprávu, která oznamuje přijetí objednávky k vyřízení, dochází mezi Uživatelem a E-shopem k uzavření kupní smlouvy na objednané zboží. Případné změny v objednávce může Uživatel provést výhradně prostřednictvím kontaktu s obsluhou E-shopu tak, že zašle na adresu [email protected] e-mailovou zprávu, v jejímž předmětu uvede číslo objednávky a své údaje.

5.5. Uživatel může objednávku změnit nebo zrušit do 24 hodin od okamžiku jejího podání. V tomto případě se musí Uživatel obrátit na E-shop telefonicky na číslo +420 296 330 518 nebo e-mailovou zprávou na adresu [email protected]

5.6. Pokud objednané zboží nebude k dispozici, E-shop bude Uživatele informovat o stavu objednávky a Uživatel se bude moci rozhodnout, jak bude objednávka vyřízena – tj. zda bude vyřízena jen částečně, nebo naopak zrušena. Pokud Uživatel objednávku zruší, E-shop mu vrátí zaplacenou částku převodem na jeho bankovní účet.

5.7. U akčního prodeje a výprodeje E-shop určuje omezené množství zboží. Vyřizování objednávek probíhá podle pořadí, které určuje datum potvrzení objednávky, až do vyčerpání zásob zboží, které je určeno pro tento typ prodeje.

6. ZPŮSOB REALIZACE NÁKUPU

6.1. Uživatel si v rámci objednávky vybere požadované zboží, určí místo doručení zásilky, způsob jejího doručení, platební metodu a zadá fakturační údaje (pokud chce vystavit fakturu).

7. PLATEBNÍ METODY

7.1. Uživatel, který využívá polskou verzi Webu:

a) má v případě zásilky zboží na území Polské republiky možnost zaplatit za objednávku:

i. „na dobírku“ (platba při převzetí) u objednávek v hodnotě nižší než 34 000 Kč včetně DPH, z důvodu omezení při přepravě, kterou zajišťuje zasilatelská společnost GLS Sp. z o.o nebo

ii. „rychlou platbou nebo platbou kartou“ prostřednictvím portálu dotpay.pl

b) má v případě zásilky zboží do zahraničí (zboží zasíláme do těchto zemí: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko) možnost zaplatit za objednávku:

i. „rychlou platbou nebo platbou kartou“ prostřednictvím portálu dotpay.pl,

7.2.Uživatel, který používá českou nebo jinou jazykovou verzi Webu má možnost si objednat zboží do zahraničí podle bodu 7.1.b) Obchodních podmínek a zaplatit za něho:

i. „na dobírku“ (platba při převzetí) při přepravě, kterou na území České republiky zajišťuje zasilatelská společnost PPL s.r.o.

ii. „rychlou platbou“ prostřednictvím služby PayPal nebo platby kartou.

7.3. U bankovních převodů uveďte v poli „zpráva pro příjemce“ číslo objednávky a jméno a příjmení Uživatele.

7.4. Pokud Uživatel zvolí možnost úhrady „rychlá platba nebo platba kartou“ prostřednictvím služeb DotPay nebo PayPal, musí zaplatit ihned po odeslání objednávky. Pokud platba nebude připsána na účet E-shopu ve lhůtě 5 dnů, objednávka bude zrušena.

7.5. Jestliže zboží není na skladě nebo dojde ke zrušení objednávky, peníze budou Uživateli vráceny na jeho bankovní účet neprodleně po té, co ho Uživatel sdělí E-shopu.

8.1. Ceny uvedené u jednotlivých popisů zboží jsou vyjádřeny:

8. CENY A ZMĚNA NABÍDKY

a) v polské jazykové verzi Webu – v polských zlotých,

b) ve francouzské, italské, německé, slovenské a španělské jazykové verzi Webu – v euro; v anglické jazykové verzi – v euro příp. v librách; v české verzi v korunách českých; v rumunské jazykové verzi v lei, přičemž zahrnují všechny položky, včetně daní podle platných národních předpisů.

8.2. Náklady na případné celní poplatky budou připočteny k ceně zboží, pokud Uživatel uvede jako zemi doručení nečlenský stát Evropské unie a pokud v této zemi platí povinnost zaplatit clo. Uživatel obdrží informace o výši celních poplatků před schválením objednávky.

8.3. Do cen zboží nejsou zahrnuty náklady na poštovné. Změna cen probíhá prostřednictvím zveřejnění nových cenových nabídek na internetových stránkách www.sportofino.com. Změna cen je závazná od okamžiku jejího zveřejnění a nemá vliv na splnění kupních smluv, které byly uzavřeny na základě objednávek potvrzených před touto změnou.

9. DODACÍ PODMÍNKY

9.1. Zásilka proběhne způsobem, který si zvolí Uživatel v okamžiku vytváření objednávky, na jím zadanou doručovací adresu. Uživatel má při nákupu právo uvést doručovací adresu také za hranicemi Polské republiky.

9.2. Doprava objednaného zboží na adresu na území Polska je zdarma. U ostatních zemí je výše poštovného závislá na sazbách zasilatelské společnosti.

9.3. Poštovné do jednotlivých států je uvedeno v tabulce.

9.4. Doba doručení zásilky se skládá z doby vyřízení objednávky a doby přepravy, která se liší podle výběru platební metody, možnosti dopravy a místa doručení.

9.5. Doba vyřízení objednávky:

i. u zásilky na dobírku, čili u platby při převzetí – zakoupené zboží bude odesláno po kontrole objednávky, kterou provedou zaměstnanci E-shopu (do 2 pracovních dnů ode dne, kdy Uživatel obdržel oznámení o přijetí objednávky k vyřízení),

ii. u zásilky, která je zaplacená před odesláním, čili v případě výběru platební metody: „rychlá platba nebo platba kartou“ bude zakoupené zboží odesláno ve lhůtě do 2 pracovních dnů od okamžiku připsání platby v náležité výši na účet E-shopu. K výše uvedeným lhůtám se nezapočítává den, ve kterém E-shop informoval Uživatele o přijetí objednávky k vyřízení.

9.6. Doba přepravy je doba, ve které je zásilka doručována k Uživateli v závislosti na výběru možnosti dopravy. Zásilku doručuje zasilatelská společnost PPL s.r.o. Předpokládaná doba doručení je do 72 hodin na adresu v České republice. U ostatních zemí je tato doba závislá na zasilatelské společnosti (doba dodávky se nachází v tabulce, která tvoří přílohu těchto obchodních podmínek). Termíny uvedené v tabulce jsou termíny, které deklaruje zasilatelská společnost PPL s.r.o.

9.7. Výše poštovného bude uvedena na vystaveném účetním dokladu (faktura nebo účtenka) jako samostatná položka. O výši poštovného bude Uživatel informován před potvrzením objednávky. Aktuální tabulka s informacemi o výši poštovného podle možnosti dopravy se nachází zde a v sekci „doprava a vrácení zboží“.

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A ZÁRUKA

10.1. E-shop je povinen dodat Uživateli zboží, které je prosté vad.

10.2. E-shop nese odpovědnost vůči Uživateli, pokud má prodané zboží fyzickou vadu.

10.3. Fyzická vada spočívá v rozporu prodané věci (zboží) s kupní smlouvou.

10.4. Všechno zboží, které E-shop nabízí, je nově vyrobené a vztahuje se na něj záruka výrobce.

10.5. E-shop není poskytovatelem záruky na zboží. Pokud poskytovatel záruky poskytne na zboží záruku, E-shop zveřejní její podmínky společně se zbožím. Nárok na záruku lze uplatnit v souladu s podmínkami, které jsou uvedené v záručním listu přiloženém ke zboží.

10.6. Pokud Uživatel zjistí, že je zboží vadné, může požadovat:

i. snížení ceny nebo

ii. odstoupení od kupní smlouvy,

ledaže E-shop neprodleně a bez nadměrných komplikací pro Uživatele vymění vadné zboží za prosté vad nebo vadu odstraní, přičemž toto ujednání nemá uplatnění, pokud E-shop už jednou dané zboží vyměnil nebo opravil a nesplnil svou povinnost vyměnit vadné zboží za zboží prosté vad nebo vadu odstranit.

10.7. Uživatel může místo odstranění vady, které mu navrhl E-shop, požadovat výměnu zboží za zboží prosté vad, nebo namísto výměny zboží požadovat odstranění jeho vad, ledaže by uvedení zboží do stavu, který bude shodný s kupní smlouvou, způsobem, který si vybral Uživatel, nebylo možné nebo by vzhledem k řešení, které navrhuje E-shop, vyžadovalo nadměrné náklady. Při posuzování nadměrných nákladů se zohledňuje hodnota zboží prostého vad, druh a význam zjištěné vady a v úvahu se berou také komplikace, kterým by byl Uživatel vystaven v případě jiného způsobu řešení.

10.8. Jestliže vada není závažná, Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy.

10.9. Pokud má prodané zboží vadu, Uživatel může požadovat jeho výměnu za zboží prosté vad nebo odstranění vady. E-shop je povinen vyměnit vadné zboží za zboží prosté vad nebo odstranit vadu v rozumné lhůtě bez nadměrných komplikací pro Uživatele.

10.10. E-shop je oprávněn odmítnout splnit požadavek Uživatele, který je uvedený v bodě 10.9 Obchodních podmínek, pokud odstranění rozporu vadného zboží s kupní smlouvu způsobem, který si zvolil Uživatel, není možné nebo by vzhledem k druhému způsobu odstranění rozporu vyžadovalo nadměrné náklady.

11. POSTUP PŘI ŘEŠENÍ REKLAMACÍ

11.1. Oznámení o reklamaci z titulu odpovědnosti za škodu nebo záruky musí být zasláno na adresu: OlzaLogistic, Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín, anebo nahlášeno na e-mailovou adresu: [email protected]

11.2. Oznámení o reklamaci lze zaslat v podobě reklamačního formuláře, který se pod názvem „reklamace“ nachází na stránkách E-shopu, v sekci „Vrácení zboží“, prostřednictvím e-mailové zprávy nebo ho přiložit k zásilce. K oznámení o reklamaci doporučujeme přiložit dokument (nebo jeho kopii), který potvrzuje nákup zboží v E-shopu.

11.3. Vzhledem k tomu, že E-shop musí vadu zboží posoudit, Uživatel je povinen reklamované zboží zaslat současně s oznámením o jeho reklamaci na adresu: OlzaLogistic, Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín.

11.4. Uživatel má právo oznámit reklamaci z titulu odpovědnosti za vady ve lhůtě 2 let od data nákupu zboží v E-shopu.

11.5. E-shop má na vyřešení reklamace Uživatele lhůtu 30 dnů, s výhradou reklamací z titulu odpovědnosti za vady, na které E-shop odpovídá ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení oznámení Uživatele. O způsobu řešení reklamace bude Uživatel informován e-mailem, telefonicky nebo písemně. Pokud E-shop nebude Uživatele v uvedeném termínu informovat o způsobu řešení, znamená to, že reklamace byla uznána za opodstatněnou.

11.6. Práva Uživatele z titulu odpovědnosti za vady nevylučují, neomezují ani nepozastavují jeho práva plynoucí se záruky, kterou poskytuje výrobce – podle pravidel uvedených v záručním listu.

12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

12.1. Pokud bude výše uvedený reklamační postup vyčerpán, Uživatel, který je Spotřebitelem, má možnost (kromě možnosti domáhat se svých práv před soudem) využít mimosoudní způsoby řešení reklamací a vymáhání svých nároků. Pravidla týkající se možnosti uplatňovat tyto nároky a přístupu k těmto procedurám jsou k dispozici v sídlech a na internetových stránkách okresních/městských obhájců spotřebitelských práv, vojvodských inspektorátů Obchodní inspekce a organizací, jejichž cílem je podle stanov ochrana Spotřebitelů. Tyto informace jsou navíc dostupné na internetové adrese Úřadu na ochrana hospodářské soutěže a spotřebitelů: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

12.2. Uživatel, který je Spotřebitelem, má právo zejména:

a) obrátit se na stálý rozhodčí spotřebitelský soud, který je uvedený v čl. 37 polského zákona ze dne 15. prosince 2000 o Obchodní inspekci (Úř. věst. z r. 2017, pol. 1063) s žádostí o rozhodnutí sporu, který vyplývá z uzavřené kupní smlouvy;

b) obrátit se na vojvodského inspektora Obchodní inspekce, v souladu s čl. 36 polského zákona ze dne 15. prosince 2000 o Obchodní inspekci (Úř. věst. z r. 2017, pol. 1063) s žádostí o zahájení mediačního řízení ve věci smírného ukončení sporu;

c) obrátit se na okresního/městského obhájce spotřebitelských práv nebo jednu z organizací, jejichž cílem je podle stanov ochrana Spotřebitelů.

12.3. Rejstřík subjektů, které jsou oprávněny vést řízení, vede předseda Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů a je k dispozici na internetových stránkách tohoto úřadu na adrese: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

12.4. Uživatel, který je Spotřebitelem, může navíc využít možnost internetového systému řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na unijní úrovni (platforma ODR na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma ODR představuje interaktivní a vícejazyčné internetové stránky, na kterých mají spotřebitel i podnikatel přístup ke komplexní obsluze ve věci mimosoudního vyrovnání sporu, který se týká smluvních závazků vyplývajících z internetové kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služeb.

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

13.1. Každý Uživatel může odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem bez uvedení příčiny, a to prostřednictvím písemného prohlášení (vzor formuláře je k dispozici v sekci „Vrácení zboží“), které zašle poštou nebo e-mailem ve lhůtě 30 dnů od doručení zboží. Každý Účastník má možnost podat takové prohlášení prostřednictvím elektronického formuláře, který se nachází na Účastnickém účtu v sekci „Vrácení zboží“.

13.2. K tomu, aby byla dodržena 30 denní lhůta uvedená v bodu 13.1 výše, stačí předložit nebo zaslat prohlášení před jejím vypršením. Prohlášení lze zaslat na následující adresu: OlzaLogistic, Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín nebo na e-mailovou adresu: [email protected]

13.3. Pokud dojde k řádnému odstoupení od smlouvy tímto způsobem, kupní smlouva bude považována za neuzavřenou, a to, co si Smluvní strany vzájemně poskytly, si neprodleně vrátí.

13.4. Zboží, které Uživatel vrací, musí být zabaleno odpovídajícím způsobem, který zabraňuje poškození během jeho přepravy. V rámci možností musí být zboží zabaleno v originálním obalu. Zboží musí být vráceno s kompletním vybavením, příslušenstvím a dokumenty, které byly vydány při jeho prodeji. Za účelem zjednodušení řešení reklamace doporučujeme, aby zboží bylo vráceno s vyplněnou rubrikou „vrácení“.

13.5. E-shop vrátí Uživateli všechny jeho platby, včetně nákladů na poštovné (tj. za dopravu) neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy, s výhradou, že E-shop vrátí Uživateli pouze náklady na nejlevnější, běžný způsob zásilky, který má v nabídce.

13.6. Peníze budou Uživateli vráceny neprodleně po řádném odstoupení od smlouvy, a to ve lhůtě do 14 dnů. Vrácení platby proběhne stejnou platební metodou, kterou použil Uživatel při prvotní transakci, ledaže by Uživatel jednoznačně souhlasil s jiným řešením. Uživatel v žádném případě nehradí žádné platby související s vrácením peněz.

13.7. Uživatel má povinnost vrátit zboží E-shopu nebo ho předat osobě, která je E-shopem oprávněna k jeho převzetí, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů ode dne, ve kterém odstoupil od smlouvy, ledaže by mu E-shop navrhl vlastní odběr zboží. K tomu, aby byla dodržena 30 denní lhůta, která je uvedena v předchozí větě, stačí odeslat zboží do E-shopu před jejím vypršením. Uživatel hradí přímé náklady na vrácení zboží do E-shopu, pokud toto zboží vzhledem k svému charakteru nelze odeslat poštou běžným způsobem.

13.8. Zboží musí být vráceno na kontaktní adresu E-shopu: OlzaLogistic, Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín.

13.9. Jestliže E-shop nenavrhl Uživateli, že zboží převezme sám, může pozastavit vrácení peněz, které přijal od Uživatele, do doby, než od Uživatele obdrží vrácené zboží nebo doklad o jeho odeslání, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

13.10. Uživatel nemá právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem v případě, že se jedná o:

a) smlouvu, jejímž předmětem plnění je neprefabrikovaná věc, vyrobená podle specifikace Uživatele nebo určená k uspokojení jeho individualizovaných potřeb;

b) smlouvu, jejímž předmětem plnění je zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo které má krátkou lhůtu použitelnosti;

c) smlouvu, jejímž předmětem plnění je zboží dodané v zapečetěném obalu, které po otevření obalu po doručení nelze z důvodů ochrany zdraví a hygienických pravidel vrátit;

d) smlouvu, jejímž předmětem plnění je zboží, které vzhledem ke svému charakteru bude po doručení neoddělitelně spojeno s jinými věcmi;

e) smlouvu, ve které Uživatel jednoznačně požadoval, aby ho podnikatel navštívil za účelem provedení urgentní opravy nebo údržby; jestliže podnikatel poskytuje také jiné služby než ty, jejichž poskytnutí Uživatel požadoval, nebo dodává jiné věci než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby, má Uživatel právo odstoupit od smlouvy v souvislosti s těmito službami nebo věcmi;

f) smlouvu, jejímž předmětem plnění jsou zvukové nebo vizuální nahrávky nebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, pokud byl tento obal po doručení otevřen;

g) smlouvu, jejímž předmětem je doručení denního tisku, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;

h) smlouvu, jejímž předmětem je poskytování ubytovacích služeb s výjimkou zajištění bytových potřeb, převoz věcí, pronájem automobilů, gastronomické služby, služby související s odpočinkem, zábavnými, sportovními nebo kulturními akcemi, pokud bylo ve smlouvě stanoveno datum nebo období, kdy budou služby poskytnuty;

i) smlouvu, jejímž předmětem je dodání digitálního obsahu, který není uložen na materiálním nosiči, pokud realizace plnění začala s jednoznačným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy a po oznámení podnikatele, že tím Uživateli zaniká právo na odstoupení od smlouvy.

13.11. Uživatel nese odpovědnost za snížení hodnoty zboží, které bude důsledkem jeho použití, jenž překračuje rozsah potřebný k tomu, aby se Uživatel seznámil s charakterem, vlastnostmi a způsobem použití zboží.

14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.1. Správcem osobních údajů Uživatelů a Účastníků je společnost SAT sp. z o.o. se sídlem v Polsku, v Poznani (60-277), ul. Grochowska 27, zapsaná v obchodním rejstříku Státního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000633957, DIČ (NIP): PL7792446406, IČO (REGON) 365284658.

14.2. E-shop zpracovává následující druhy osobních údajů pro jednotlivé kategorie subjektů údajů:

a) uživatelé (jméno, příjmení, dodací adresa, e-mail, číslo telefonu, firma, adresa sídla, DIČ, číslo bankovního účtu, IP adresa počítače),

b) potenciální Uživatelé (IP adresa počítače, informace uvedené v souborech cookies),

c) osoby, které jednají jménem Uživatelů, kteří jsou podnikatelé (jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo telefonu),

d) osoby, které si zaregistrovaly Účastnický účet (jméno, příjmení, dodací adresa, adresa bydliště, e-mail, číslo telefonu, firma, DIČ, číslo bankovního účtu, IP adresa počítače),

e) odběratelé newsletteru (e-mail, číslo telefonu),

f) osoby, které kontaktovaly Organizátora/Správce (jméno, příjmení, firma, e-mailová adresa), dále jen „Osobní údaje“.

14.3. Uvedení Osobních údajů je dobrovolné, ale v některých případech může být podmínkou k uzavření a splnění smlouvy, například kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb v E-shopu (vedení Účastnického účtu nebo přihlášení k odběru newsletteru).

14.4. Správce bude Osobní údaje Uživatelů zpracovávat pro tyto účely:

a) splnění uzavřených kupních smluv, zejména operativní vyřizování objednávek, zasílání nebo dodávání objednaného zboží, splnění povinností, které vyplývají z poskytnuté záruky a odpovědnosti za vady,

b) vymáhání pohledávek (oprávněný zájem správce),

c) přímý marketing vlastních služeb (oprávněný zájem správce),

d) zasílání newsletteru,

e) zajištění kompletní podpory Uživateli, včetně řešení technických problémů a zpřístupnění příslušných funkcí,

f) přizpůsobení nabídky Uživateli, včetně reklam, sledování aktivity Uživatele, kontaktu s Uživatelem, zejména v souvislosti s poskytováním služeb, poskytováním podpory Uživateli, povolenou marketingovou a reklamní činností, prováděním průzkumu a analýz za účelem zlepšení dostupných služeb, vymáháním dodržování Obchodních podmínek, posuzováním některých osobních charakteristik Uživatelů, a dále výkon jiných práv a povinností, které vyplývají ze smluv a platných zákonných předpisů.

14.5. Osobní údaje potenciálních Uživatelů bude Prodávající zpracovávat pro účely tržních analýz, dodávání individuálních, personalizovaných a přizpůsobených nabídek a obsahu Uživatelům, uložení Zboží vloženého do košíku během sestavování Objednávky prostřednictvím formuláře, výkonu činností, které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy, zajištění úplné podpory Zákazníkovi, včetně řešení technických problémů a zpřístupnění příslušných funkcí, sledování aktivity, provádění průzkumu a analýz pro zlepšení dostupných služeb, vymáhání dodržování Obchodních podmínek.

14.6. Osobní údaje osob, které jednají jménem Uživatelů, kteří jsou podnikatelé, budou zpracovávány pro účely bezprostředního kontaktu nebo splnění uzavřených kupních smluv.sobní údaje osob, které jednají jménem Uživatelů, kteří jsou podnikateli, budou zpracovávány pro přímý kontakt nebo realizaci uzavřených kupních smluv.

14.7. Osobní údaje osob, které si zaregistrovaly Účastnický účet, budou zpracovávány pro tyto účely:

a) registrace Účastnického účtu, jeho vedení, splnění smluv, včetně kupních smluv, zejména operativní vyřizování objednávek, zasílání nebo dodávání objednaného zboží, splnění povinností, které vyplývají z poskytnuté záruky a odpovědnosti za vady,

b) vymáhání pohledávek (oprávněný zájem správce),

c) přímý marketing vlastních služeb (oprávněný zájem správce),

d) zasílání newsletteru,

e) zajištění úplné podpory Účastníkům, včetně řešení technických problémů a zpřístupnění příslušných funkcí, přizpůsobení nabídky a zkušeností Účastníků, včetně reklam, ve funkcích E-shopu, sledování aktivity Účastníků,

f) kontakt s Účastníky, zejména v souvislosti s poskytováním služeb a podpory Účastníkům,

g) povolená marketingová a reklamní činnost, provádění průzkumu a analýz za účelem zlepšení dostupných služeb, vymáháním dodržování Obchodních podmínek, posuzování některých osobních charakteristik Uživatelů (oprávněný zájem správce),

h) výkon jiných práv a povinností, které vyplývají ze smluv a platných zákonných předpisů.

14.8. Osobní údaje osob, které kontaktovaly Správce, budou zpracovávány k tomu, aby Správce mohl těmto osobám poskytnout odpověď na zadanou otázku.

14.9. Osobní údaje Uživatelů a Účastníků může Společnost předat třetím subjektům, které se účastní procesu plnění smlouvy o poskytování služeb, včetně plnění Věrnostního programu, nebo které jsou zapojené do procesu plnění kupní smlouvy, a to za účelem jejich řádného splnění, např. společnosti Poczta Polska, zasilatelským společnostem, logistickým firmám, firmám zajišťujícím platební transakce, subjektům poskytujícím marketingové služby nebo služby serverové kolokace.

14.10. Osobní údaje Uživatelů a Účastníků bude E-shop zpracovávat po dobu, kterou stanovují platné právní předpisy a která je nezbytná pro plnění smlouvy o poskytování služeb Věrnostního programu nebo kupní smlouvy, prodlouženou o dobu promlčení případných nároků, nebo po dobu stanovenou platnými právními předpisy, pokud to z nich vyplývá.

14.11. Každý Uživatel a Účastník ve stanovených případech uvedených podrobně v ustanoveních čl. 15–23 Nařízení:

a) má právo nahlížet do svých osobních údajů a upravovat je,

b) má právo odstranit nebo omezit zpracovávání svých údajů,

c) má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, aniž by však byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním (souhlas lze odvolat kdykoliv prostřednictvím e-mailové zprávy),

d) má právo vznést námitku proti zpracovávání údajů a také právo na jejich přenositelnost v případech, které jsou uvedeny v čl. 20 a 21 Nařízení,

e) má právo podat stížnosti u Předsedy Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se bude domnívat, že zpracovávání jeho osobních údajů porušuje předpisy Nařízení.

14.12. Prodávající uplatňuje technické a organizační prostředky, které zajišťují ochranu zpracovávaných Osobních údajů, která odpovídá rizikům a kategorii chráněných dat, a zejména zabezpečuje údaje proti jejich zpřístupnění neoprávněným osobám, krádeži neoprávněnou osobou, zpracování s porušením platných předpisů a změně, ztrátě, poškození nebo zničení.

15. POLITIKA SOUBORŮ COOKIES

15.1. E-shop automatickým způsobem shromažďuje informace uložené např. v souborech cookies.

15.2. Soubory cookies představují informační data, zejména textové soubory, které jsou uložené na koncovém zařízení Uživatele nebo Účastníka a slouží k používání internetových stránek E-shopu. Soubory cookies obvykle obsahují název internetových stránek, ze kterých pocházejí, dobu jejich uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.

15.3. Subjektem, který na koncové zařízení Uživatele nebo Účastníka ukládá soubory cookies a získává k nim přístup, je provozovatel E-shopu: SAT sp. z o.o. se sídlem na adrese ul. Grochowska 27, 60-277 Poznań, Polsko.

15.4. Soubory cookies se používají za účelem:

i. přizpůsobení obsahu internetových stránek E-shopu preferencím Uživatele a Účastníka a optimalizace používání internetových stránek; tyto soubory umožňují zejména identifikovat zařízení Uživatele a Účastníka a správně zobrazit internetové stránky, které jsou přizpůsobené jeho individuálním potřebám;

ii. tvorby statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak Uživatelé a Účastníci používají internetové stránky, což umožňuje zlepšovat jejich strukturu a obsah;

iii. udržení návštěvy Uživatele nebo Účastníka (po přihlášení) tak, aby se Uživatel nebo Účastník nemusel na každé podstránce E-shopu znovu přihlašovat pomocí loginu a hesla.

15.5. V rámci E-shopu se používají dva hlavní typy souborů cookies: „dočasné“ (session cookies) a „trvalé“ (persistent cookies). „Dočasné“ soubory cookies jsou uchovávány na koncovém zařízení Uživatele nebo Účastníka do doby jeho odhlášení, opuštění internetových stránek nebo uzavření programu (internetového prohlížeče). „Trvalé“ soubory cookies jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele nebo Účastníka po dobu určenou v parametrech souborů cookies nebo do doby, než je Uživatel nebo Účastník sám odstraní.

15.6. V rámci E-shopu jsou používány tyto druhy souborů cookies:

a) „nezbytné“ soubory cookies, které umožňují používání služeb dostupných v rámci E-shopu, např. ověřovací soubory, které v rámci E-shopu používají služby určené k ověřování;

b) soubory cookies, které slouží k zajištění bezpečnosti, např. k rozpoznání zneužití při ověřování v rámci E-shopu;

c) „funkční“ soubory cookies, které umožňují „uložení“ vybraného nastavení Uživatele nebo Účastníka a personalizaci rozhraní, např. v oblasti preferovaného jazyka nebo regionu, ze kterého Uživatel nebo Účastník pochází, velikosti písma, vzhledu internetových stránek atd.;

d) „reklamní“ soubory cookies, které umožňují doručovat Uživatelům nebo Účastníkům reklamní obsah přizpůsobený jejich zájmům.

15.7. Program, který slouží k prohlížení internetových stránek (internetový prohlížeč), ve výchozím nastavení v řadě případů povoluje ukládání souborů cookies na koncovém zařízení Uživatele nebo Účastníka. Uživatelé nebo Účastníci mohou kdykoliv provést změnu nastavení, které se týká souborů cookies. Toto nastavení lze změnit tak, aby v nastavení internetového prohlížeče bylo zablokováno automatické ukládání souborů cookies nebo aby Uživatel nebo Účastník byl pokaždé informován o jejich uložení na zařízení. Podrobné informace o možnostech a způsobu správy souborů cookies jsou dostupné v nastavení programu (internetového prohlížeče).

15.8. Provozovatel E-shopu prohlašuje, že omezení souborů cookies může ovlivnit některé funkcionality, které jsou k dispozici na internetových stránkách E-shopu.

16. PROFILOVÁNÍ

16.1. Společnost SAT sp. z o.o. využívá nástroje k automatickému zpracování osobních údajů Uživatelů nebo Účastníků, například SALESmanago. Společnost SAT sp. z o.o. je pomocí nástrojů k profilování osobních dat schopna vyhodnotit osobní parametry konkrétního Uživatele nebo Účastníka, zejména analyzovat nebo předvídat jeho osobní preference, zájmy nebo chování a další.

16.2. Cílem profilování je poskytnout individuálním Uživatelům nebo Účastníkům personalizovanou a přizpůsobenou nabídku a obsah ve všech kanálech, například prostřednictvím e-mailového marketingu, dynamického obsahu na webových stránkách, reklamní sítě nebo přímého prodeje.

16.3. Profilování osobních údajů Uživatelů nebo Účastníků ze strany společnosti SAT sp. z o. o. probíhá na základě jednoznačného souhlasu Uživatele nebo Účastníka.

16.4. Každý Uživatel nebo Účastník má na základě čl. 21 Nařízení právo vznést protest proti zpracovávání jeho osobních údajů, které je založeno na profilování.

17. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ WEBU

17.1. Používání Webu je možné, pokud telekomunikační systém Uživatele nebo Účastníka splňuje následující minimální technické požadavky: použití aktuální verze internetového prohlížeče: Mozilla Firefox, Chrome, Opera nebo Internet Explorer 11 s možností spouštět aplety Java, JavaScript, Adobe Flash Player a ukládat soubory cookies.

17.2. Pokud technické požadavky na prohlížeč Uživatele nebo Účastníka nebudou splněny, E-shop ho o tom bude informovat zvláštním oznámením, které se objeví po otevření internetových stránek E-shopu, a současně mu oznámí, že je nezbytné, aby si na počítači nainstalovat příslušný prohlížeč nebo jeho aktualizaci.

17.3. Pro potřeby vytvoření objednávky v E-shopu prostřednictvím Webu a využívání služeb dostupných na Webu, je nutné, aby Uživatel nebo Účastník měl aktivní e-mailovou schránku.

17.4. Ke zvláštním hrozbám, které souvisejí se službami, které Web poskytuje Uživatelům a Účastníkům, patří jejich využívání bez zabezpečení, které je popsáno v dokumentaci internetového prohlížeče na počítači Uživatele nebo Účastníka. Týká se to zejména programů, které rozšiřují možnosti prohlížečů o funkce, které vykračují mimo standard HTML. Pokud zabezpečení prohlížeče nemá správnou konfiguraci, existuje riziko, že data odesílaná z webového serveru a zpět budou zachycena.

17.5. Podmínkou pro využívání, které jsou poskytovány prostřednictvím sítě WWW, je zpřístupnění základních informací o počítači Uživatele nebo Účastníka, např. o IP adrese, doméně, adrese výchozích internetových stránek (stránek, ze kterých se Uživatel nebo Účastník spojil s daným Webem pomocí příslušného odkazu), internetovém prohlížeči a operačním systému Uživatele nebo Účastníka atd.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 8. února 2019.

18.2. V záležitostech, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, zejména týkajících se uzavírání a realizace kupních smluv, mají uplatnění předpisy polského občanského zákoníku a zákona o právech spotřebitelů.

18.3. E-shop se zavazuje, že bude-li nutné změnit obchodní podmínky z důvodu změny platebních metod, způsobu a pravidel dopravy zboží, podmínek pro uzavírání smluv, způsobu reklamačního řízení, a dále bude-li nutné provést změny, které upřesňují ustanovení obchodních podmínek, změny v rozsahu obecně platných právních předpisů a jiných ustanovení, jejichž změny ovlivňují realizaci uzavřených smluv, oznámí tuto skutečnost Uživatelům a Účastníkům minimálně 14 dnů před zahájením platnosti změn, a to zveřejněním textu změněných obchodních podmínek na internetových stránkách E-shopu a zasláním oznámení na e-mailovou nebo poštovní adresu Uživatele nebo Účastníka. Uvedené změny v takové situaci nebudou žádným způsobem narušovat nabytá práva Uživatelů nebo Účastníků do doby nabytí účinnosti předmětných změn, což znamená, že u uzavřených a splněných smluv budou mít uplatnění obchodní podmínky platné v okamžiku uzavření smlouvy.

18.4. Veškeré spory, které vzniknou na základě obchodních podmínek nebo kupní smlouvy, budou rozhodovány před příslušným polským obecným soudem.